Ampliación do prazo para solicitar a acreditación das competencias dixitais das persoas que obtivesen o título de educación secundaria obrigatoria nos cursos 2021/22 ou 2022/23 tendo participado no programa E-Dixgal nun mínimo de tres cursos

Mar, 21/05/2024 - 10:47

Amplíase ata o 7 de xuño o prazo para  solicitar a acreditación das competencias dixitais das persoas que obtivesen o título de educación secundaria obrigatoria nos cursos 2021/22 ou 2022/23 tendo participado no programa E-Dixgal nun mínimo de tres cursos segundo a Disposición adicional segunda da Resolución do 28 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a acreditación das competencias- dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2023/24.