Probas de certificación polo réxime oficial nas escolas oficiais de idiomas

Ven, 22/03/2024 - 14:43

Na Instrución 1/2024 da Dirección Xeral de Formación Profesional, regúlanse as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime oficial para o curso 2023/24.

Prazo de inscrición (alumnado CALC, CALG, CUALE, ExamPrep): do 8 ao 12 de abril de 2024

Máis información: Instrución 1/2024