Convocatoria para o concurso para a creación do cartel de InnovArt 2024

Ven, 09/02/2024 - 10:58

Concurso para a creación do cartel de "InnovArt 2024"

Con motivo da segunda celebración de Innovart como evento para a promoción das ensinanzas artísticas, idiomas e deportivas que se imparten en Galicia e que terá lugar os días 18 e 19 de abril na Cidade da Cultura de Galicia; a Dirección Xeral de Formación Profesional da Consellería de Cultura Educación, Formación Profesional e Universidades convoca un concurso de creación do seu cartel.

 

Participantes: Poderán participar no concurso as persoas que estean a cursar ensinanzas artísticas superiores de Deseño ou de ciclos formativos das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño nalgunha das catro escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia

 

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será ata o 1 de marzo incluído.