Plan Anual de Formación do profesorado para o curso 2023-24

Ven, 23/06/2023 - 13:39
paf23

Xúntase o Plan de formación do profesorado para o curso 2023-24 artellado arredor das liñas prioritarias da Consellería e concretado en itinerarios formativos.