A Xunta impulsa o intercambio cultural e lingüístico de 200 alumnos galegos con escolares das rexións de Hauts-de-France e Bretagne

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina a estas iniciativas un orzamento total de 80.000€

O Goberno galego promove tamén o traballo colaborativo entre estudantes de 41 centros da nosa Comunidade e de diferentes países a través do programa ‘EduExchanges’

Xov, 08/12/2022 - 10:10
f

Un total de 200 alumnos e 20 profesores de 3º e 4º de ESO participarán nos programa de intercambio con alumnado de centros educativos franceses das rexións académicas Hauts-de-France (a través do programa Galimiens) e Bretagne, ambas no país veciño. O obxectivo destas iniciativas, enmarcadas na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingue 2030, é potenciar a aprendizaxe activa da lingua francesa do noso alumnado e mellorar a súa competencia lingüística. Desta forma promóvese a convivencia escolar, lingüística e cultural entre Galicia e estas dúas rexións francesas, tendo en conta o enorme interese que o ensino da lingua, a literatura e a cultura, tanto galegas como españolas, suscitan na rexión francesa, así como a afección pola lingua e a cultura do país veciño no sistema educativo da nosa Comunidade.

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina a estas iniciativas un orzamento total de 80.000€. Os centros participantes nestes programas reciben unha asignación económica de 4.000€ cada un para sufragar conceptos varios vencellados á viaxe de intercambio. As persoas coordinadoras do programa en cada centro serán as responsables da actividade de intercambio, tanto no aspecto organizativo como educativo, durante a estancia do alumnado francés en Galicia e a do alumnado galego en Francia. As datas das mobilidades do alumnado a Francia e a Galicia serán concretadas polas persoas coordinadoras de cada centro.

Durante o período de intercambio, o alumnado galego –10 escolares por cada centro– participante no intercambio deberá asistir ás clases no lycée ou collège que lle fose asignado pola Région Académique correspondente e aloxarase na casa dunha familia francesa, e viceversa no caso da estancia dos estudantes franceses en Galicia.

Os centros participantes son os recollidos na seguinte táboa:

Programa

Provincia

Concello

Centro

Bretagne

A Coruña

Cambre

IES Alfonso X O Sabio

Bretagne

A Coruña

Cerceda

CPI Plurilingüe O Cruce

Bretagne

A Coruña

Malpica de Bergantiños

IES Urbano Lugrís

Bretagne

A Coruña

Oleiros

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Bretagne

Ourense

Ourense

IES Universidade Laboal

Bretagne

Pontevedra

Caldas de Reis

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Bretagne

Pontevedra

Cangas

IES María Soliño

Bretagne

Pontevedra

Gondomar

IES Plurilingüe Terra de Turonio

Bretagne

Pontevedra

Redondela

IES Mendiño

Bretagne

Pontevedra

Vigo

IES O Castro

Hauts-de-France

A Coruña

Frades

CPI de Ponte Carreira

Hauts-de-France

Lugo

Burela

IES Monte Castelo

Hauts-de-France

Lugo

Monforte de Lemos

IES Francisco Daviña Rey

Hauts-de-France

Ourense

Ourense

IES Ramón Otero Pedrayo

Hauts-de-France

Ourense

Viana de Bolo

IES Carlos Casares

Hauts-de-France

Pontevedra

Meis

CPI de Mosteiro-Meis

Hauts-de-France

Pontevedra

Pontevedra

IES A Xunqueira II

Hauts-de-France

Pontevedra

O Rosal

CPI Manuel Suárez Marquier

Hauts-de-France

Pontevedra

Vigo

IES Alexandre Bóveda

Hauts-de-France

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

IES Castro Alobre

Traballo colaborativo

A maiores, o Goberno galego promove tamén o traballo colaborativo entre estudantes da nosa Comunidade e de diferentes países a través do programa EduExchanges, de intercambio en liña para realizar un proxecto no que afonden no coñecemento mutuo con colexios e institutos estranxeiros.

Deste xeito, alumnado galego de 5º e 6º de Primaria, ESO e 1º de Bacharelato de 41 centros galegos participará nesta iniciativa con escolares de Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Romanía, Suecia e Suíza.

O centro educativo será o encargado da selección do lycée ou collège co que realizará este intercambio, que será coordinado por un docente. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades achega un orzamento de 250€ a cada colexio ou instituto por cada un dos proxectos nos que participa, ata un total de 43 iniciativas colaborativas. A relación de colexios e institutos participantes pódese consultar na resolución publicada no Portal Educativo.