Convocado o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2022

Xov, 22/09/2022 - 09:07

Xúntase a Resolución do 15 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2022 que acredita para o acceso a postos de dirección en centros docentes públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de Educación. para a súa publicación no portal  educativo.

  • O profesorado interesado en participar na convocatoria deberá realizar a inscrición na aplicación Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe, a partir do día seguinte á publicación desta convocatoria e cun prazo de 10 días hábiles.