Título node Learning object

Guía escolar "Enfermidade celiaca, alerxias alimentarias e intolerancia á lactosa en centros educativos"
Ven, 12/11/2021 - 12:09
Federación de asociaciones de celíacos de España

As entidades de pacientes FACE (Federación de Asociacións de Celia­cos de España), ATX-Elkartea (Asocia­ción Multialergia, Dermatitis Atópica e Asma), AEPNAA (Asociación Española de Persoas con Alerxias a Alimentos e Látex) e ADILAC (Asociación de Intole­rantes á Lactosa de España) editaron ?Enfermidade celiaca, alerxias alimentarias e intolerancia á lactosa en centros educativos?, unha guía que recolle toda a información sobre estas patoloxías incluíndo todo o necesario sobre como realizar a dieta e o seguimento da mesma, a administración de tratamentos, almacenamento de materiais, como actuar no comedor ou en excursións, etc. A guía é gratuíta, en formato pdf e pode descargarse nas páxinas web das entidades que a editaron.

Menús Learning object node R