Convocado o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores, catedráticos, PES, FP, EOI, mestres,... que non teñan destino definitivo, interinos, substitutos...

Lun, 28/06/2021 - 09:47

Resolución do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, o persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

  • Prazo de solicitude

O prazo para formular a solicitude, que se presentará do xeito que se establece no artigo 14 da Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente, será de 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

 

PDF icon Resolución do 16 de xuño de 2021 (DOG)PDF icon Corrección de erros. Resolución do 16 de xuño de 2021 (DOG)PDF icon Resolución do 7 de xullo de 2021PDF icon Anexo I Solicitudes non participación en CADP: EstimadasPDF icon Anexo II Solicitudes non participación en CADP: DesestimadasPDF icon Anexo III Listado persoas obrigadas a participar CADP 2021_22 (Primaria)PDF icon Anexo IV Listado provisional de persoas obrigadas a participar CADP 2021 (Secundaria-funcionarios)PDF icon Anexo IV Listado provisional de persoas obrigadas a participar CADP 2021 (Secundaria-interinos)PDF icon Anexo V Listado provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2021 (Primaria)PDF icon Anexo VI listado provisional persoal interino excluido das listas de obrigados a participar CADP 2021(Secundaria)PDF icon Resolución provisional PrimariaPDF icon Adxudicación provisional Primaria (Orde Alfabética)PDF icon Resolución provisional SecundariaPDF icon Adxudicación provisional Secundaria (Orde Alfabética)PDF icon Adxudicación provisional Secundaria (Orde de Adxudicación)PDF icon Resolución definitiva PrimariaPDF icon Adxudicación definitiva Primaria (Orde Alfabética)PDF icon Instrucións para o toma de posesión do persoal docente adxudicado (Primaria)PDF icon Resolución definitiva Primaria (DOG)PDF icon Resolución definitiva Corpo de inspectores de educaciónPDF icon Resolución definitiva Corpo de inspectores de educación (DOG)PDF icon Resolución definitiva SecundariaPDF icon Listaxe adxudicación definitiva secundaria (orde adxudicación)PDF icon Listaxe adxudicación definitiva secundaria (orde alfabético)PDF icon Instrucción para a toma de posesión do persoal docente adxudicado (secundaria)PDF icon Resolución definitiva Secundaria (DOG)