Título node Learning object

Profesorado de seccións bilingües 2021
Mér, 21/04/2021 - 09:36
MEFP

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, de acordo coa Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e da Orde ECI/1305/2005, do 20 de abril, un máximo de 133 prazas para impartir Lingua e Cultura españolas e outras materias en lingua española nas Seccións bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia, ou calquera outro país co que se poida formalizar un convenio durante a presente convocatoria.

Presentación de solicitudes:

Desde o 12 ao 30 de abril.de 2021 ás 14:00 horas.

Máis información

MEFP