Título node Learning object

Convocatoria para centros docentes que desexen acoller en estancia profesional a un/a docente estranxeiro/a durante o curso 2021/2022
Ven, 26/03/2021 - 09:54
MEFP

A presente resolución ten como obxecto a elaboración dunha relación de centros educativos dispostos a acoller, se fose posible, a profesorado de Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, os Países Baixos, Portugal, o Reino Unido, a República de Irlanda, Suecia e Suíza para a realización dunha estancia profesional europea no conxunto do territorio do Estado español.

Este programa ten como finalidade, para os centros educativos, reforzar o conxunto de accións destinadas a favorecer intercambios culturais, coñecer outras metodoloxías, así como fomentar a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a participación en programas educativos europeos.

Destinatarios

Centros educativos, sostidos con fondos públicos, que impartan ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro (LOMLOE).

Prazo de presentación de solicitudes

  • Desde o 24 de marzo de 2021
  • Ata o 22 de abril de 2021

Máis información

Convocatoria Centros educativos que desexen acoller a un docente estranxeiro