Inscrición, con carácter extraordinario, nas probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21

Mér, 09/09/2020 - 15:39

Publicada a relación definitiva de persoas inscritas admitidas para a realización das probas extraordinarias para acceder ás Ensinanzas Artísticas Profesionais dos ciclos formativos de grao superior de artes plásticas e deseño para o ano académico 2020-21.