Persoas inscritas para o acceso ás Ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e deseño, ciclos formativos de grao medio, curso 2020-21

Mar, 08/09/2020 - 15:20

Xúntase a listaxe de persoas inscritas para o acceso ás Ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e deseño, ciclos formativos de grao medio, curso 2020-21.