Instrucións da DXEFPIE pola que se convocan, con carácter extraordinario, probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño nas especialidades con prazas vacantes para o curso 2020-21

Mér, 05/08/2020 - 15:24

O prazo de inscrición comprende desde o día da publicación desta Instrución ata o día 7 de setembro de 2020.

A data de realización das probas específicas será o día 10 de setembro na EASD elixida na 1ª opción.