Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020

Lun, 23/12/2019 - 11:18

Xúntase a Resolución do 20 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019-2020 correspondentes as especialidade do corpo de mestres.

  •  O prazo para formular alegacións será de 5 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo