Título node Learning object

Formación en igualdade 2019/2020
Mér, 03/07/2019 - 09:41
portada do Plan

O Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020  renova a súa liña de formación en materia de igualdade para camiñar cara a construción dunha escola coeducativa. No seu capítulo 8 incorpora unha sección dedicada á igualdade, á coeducación e á prevención da violencia de xénero na que se avanzan as liñas polas que se vai traballar. Con esta oferta formativa quérese favorecer o coñecemento e asensibilización do profesorado galego respecto da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, da violencia de xénero e da diversifobia.

Para favorecer a conciliación, ofrécese unha ampla oferta de cursos en rede que cobren as 20 h (nivel básico) esixible ao persoal funcionario ao servizo da Administricación pública galega. Ademais amplíase a oferta de cursos presenciais en todos os CFR co fin de favorecer o encontro e o intercambio de ideas, propostas e dificultades que se presentan no día a día do profesorado.

Esta oferta formativa enmárcase dentro do acordo de colaboración asinado coa Vicepresidencia da Xunta de Galicia ao abeiro do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Ademais das actividades formativas ofertadas pola CEUFP, o Plan de Formación do Profesorado ofrece a posibilidade de formalizar a formación no propio centro (PFPP) a través de grupos de traballo ou seminarios. A título individual tamén se convocaron este ano as licenzas de formación:

 • prazos para solicitar un grupo de traballo/seminario: 27 de setembro de 2019 (preinscrición) e 8 de outubro de 2019 (solicitude e proxecto).
 • prazos para solicitar unha licenza: 12 de xuño de 2019 (preinscrición) e 21 de xuño de 2019 (solicitude e proxecto).

 

Pódese consultar todas as actividades formativas en FPROFE. A día de hoxe, os cursos que se poden realizar son os seguintes:

 • En rede

  • Formación inicial en igualdade (G1901047). 1º trimestre. Duración: 20 h non presenciais.

  • Formación inicial en igualdade (g1901089, G1901090). 1º trimestre. Duración: 20 h non presenciais. Curso obrigatorio para o novo persoal funcionario. Véxase a información relacionada nesta nova.

  • Educación en igualdade para o departamento de orientación (G1901041). 2º trimestre. Duración: 25 h non presenciais.

  • Educación en igualdade para o equipo directivo (G1901042). 2º trimestre. Duración: 25 h non presenciais.

  • Educación en igualdade para o profesorado de educación infantil e primaria (G1901043). 2º trimestre. Duración: 25 h non presenciais.

  • Educación en igualdade para o profesorado de ensino secundario e postobrigatorio (G1901044). 2º trimestre. Duración: 25 h non presenciais.

  • Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo. Plan Proxecta (G1901046). 2º trimestre. Duración: 30 h non presenciais.

  • Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta (G1901016). 2º trimestre. Duración: 30 h non presenciais.

  • Consumo e xénero. Plan Proxecta (G1901034). 2º trimestre. Duración: 30 h non presenciais.

  • Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta (G1901057). 2º trimestre. Duración: 30 h non presenciais.
    

 • CAFI (Santiago de Compostela)

  • A comunicación en igualdade a través das TIC (S1901018). 1º trimestre. Duración: 30 h (18 presenciais + 12 non presenciais).

  • Prevención da violencia de xénero desde a escola. Curso 2019-2020 (G1902002). 1º trimestre. Duración: 8 h presenciais.

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (S1901077). 1º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (S1902036). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta (G1901075). 2º trimestre. Duración: 20 h (16 h presenciais + 4 h non presenciais).

  • XXI Foro galego de educación en igualdade. Plan Proxecta. Curso 2019-2020 (G1914001). 2º trimestre. Duración 12 h presenciais.

  • Igualdade e retos en educación. Curso 2019-2020 (G1902001). 2º trimestre. Duración: 8 h presenciais.

  • Diversidade afectivo-sexual e familiar. Coñecer para acompañar (S2002321). 3º trimestre. Duración: 10 h presenciais.

 • CFR da Coruña

  • Conmemorando a igualdade todo o ano (C1901016). 1º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (C1902025). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (C1901019). 2º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • STEM en feminino (C1903006). 2º trimestre. Duración: 20 h (14 presenciais + 6 non presenciais).
    

 • CFR de Ferrol

  • A comunicación en igualdade a través das TIC (F1901008). 1º trimestre. Duración: 30 h (18 presenciais + 12 non presenciais).

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (F1902025). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (F1901018). 2º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais). ANULADA

 • CFR de Lugo

  • Conmemorando a igualdade todo o ano (L1901011). 1º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (L1902024). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (L1901015). 2º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).
    

 • CFR de Ourense

  • Conmemorando a igualdade todo o ano (O1901010). 1º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (O1901015). 1º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (O1902021). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • STEM en feminino (O1903003). 2º trimestre. Duración: 20 h (14 presenciais + 6 non presenciais).
    

 • CFR de Pontevedra

  • Conmemorando a igualdade todo o ano (P1901011). 1º Trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (P1902025). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (P1901016). 2º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).

  • STEM en feminino (P1903004). 2º trimestre. Duración: 20 h (14 presenciais + 6 non presenciais).
    

 • CFR de Vigo

  • A comunicación en igualdade a través das TIC (V1901019). 1º Trimestre. Duración: 30 h (18 presenciais + 12 non presenciais).

  • Tratamento da diversidade afectivo-sexual e de xénero nas aulas (V1902027). 1º Trimestre. Duración 8 h.

  • Formación básica para asesoramento en igualdade (V1902031). 2º trimestre. Duración: 12 h. Formación interna para os CFR.

  • Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais (V1901033). 2º trimestre. Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais).
    

Como medida de conciliación, cómpre ter en conta tamén o dereito preferente das persoas con licenza ou excedencia por coidado familiar (pódese consultar toda a información nesta nova ou na páx. 8 do Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020).

Cómpre lembrar que, segundo o recollido no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, o persoal ao servizo da Administración pública debe recibir formación en materia de igualdade para obter coñecementos básicos que lle permitan aplicar o principio de igualdade no seu exercicio profesional. No dito decreto recóllese o que segue:

 • nivel básico: obrigatorio; 20 horas de duración; prazos para adquisición:

  • novo persoal funcionario: 6 meses (durante a realización da fase de prácticas).

  • persoal docente que xa é funcionario: ata 10 anos desde a entrada en vigor do Decreto 70/2017 (isto é, ata o 1/02/2028).

 • nivel medio: opcional; 150 horas.

 • nivel superior: opcional, pero obrigatorio para acreditarse como persoal formador; 500 horas.