Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas... para o ano 2019

Mar, 12/03/2019 - 08:00

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación

De acordo co establecido na base vixésimo novena da Orde do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (Diario Oficial de Galicia  núm.  208,  do  31  de  outubro),  o  persoal  concursante  poderá  presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderían obter destino na resolución definitiva.

O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 13 de marzo ata o 27 de marzo, ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda e, en todo caso, unha vez rexistradas, adiantaranse por correo electrónico a:  persoal.secundaria@edu.xunta.gal

O resto dos documentos poderán consultarse na aplicación CXT

 

PDF icon Orde do 15 de outubro de 2018 (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 15 de outubro de 2018 (DOG)PDF icon Instrucións e diversos aspectos relacionados co concurso de traslados PDF icon Resolución do 29 de novembro de 2018: Composición da comisión avaliadora (DOG)PDF icon Resolución do 20 de febreiro de 2019: Vacantes provisionaisPDF icon Vacantes provisionais para o corpo 590PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 591PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 592PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 593PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 594PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 595PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 596PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 597PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 555PDF icon Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve provisionalmente o concurso de trasladosPDF icon Resolución da adxudicación provisional de secundaria e outrosPDF icon Listaxe de persoas excluídas secundariaPDF icon Resolución da adxudicación provisional de primariaPDF icon Listaxe da adxudicación provisional primariaPDF icon Listaxe provisional de persoas participantes excluídas primariaPDF icon Resolución do 2 de maio de 2019: Vacantes definitivasPDF icon Vacantes definitivas para o corpo 590PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 591PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 592PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 593PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 594PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 595PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 596PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 597PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 555PDF icon Resolución do 7 de maio de 2019: Resolución da adxudicación definitiva de secundaria e outros (DOG)PDF icon Resolución do 15 de maio de 2019: Resolución da adxudicación definitiva de primaria (DOG)PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo un destino definitivoFicheiro Modelo IFicheiro Modelo II