Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459)

Mar, 06/11/2018 - 14:12

Xúntase  a Resolución do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459)

  • O prazo para formular reclamacións é o comprendido entre o 7/11/2018 e o 09/11/2018, ambos incluídos.
  • As reclamacións formuladas deberán remitirse por rexistro e tamén por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es  (punto terceiro da resolución do 6 de novembro de 2018)