Guías para a detección e prevención do abuso sexual infantil no deporte
Ven, 19/10/2018 - 14:48

UNICEF e o Consejo Superior de Deportes xunto coa Fundación Deporte Joven presentan estas guías, que forman parte da campaña "O abuso sexual infantil queda fóra de xogo" do Consejo Superior de Deportes.

"O abuso infantil queda fóra de xogo" consta de 5 guías diferentes, para diferentes audiencias, pero co mesmo obxectivo común: detectar e previr o abuso no deporte a través da sensibilización, e formación e información a educadores, adestradores e persoal dedicado á xestión de instalacións deportivas (e a través deles aos nenos e nenas): 

  •  Tres guías para traballar a prevención directamente con nenos, nenas e adolescentes das distintas etapas:
  1. Educación Infantil (3 a 6 anos)
  2. Educación Primaria (7 a 12 anos)
  3. Educación Secundaria (13 a 17 anos)