Título node Learning object

Material didáctico “Los misterios del sistema inmunitario”
Xov, 02/11/2017 - 13:45
Logo

Organismo

A Sociedade Española de Inmunoloxía (SEI), sociedade sen ánimo de lucro e centrada na divulgación da Inmunoloxía.

Destinatarios/as

Esta publicación está dirixida a alumnado de entre 10 a 16 anos de idade.

Obxectivo

  • Contribuír ao coñecemento do sistema inmunitario.
  • Proporcionar un recurso que pode ser de utilidade como material complementario na aula.

Ademais os centros poden solicitar exemplares físicos desta publicación, solicitándoo por correo electrónico antes do 1 de decembro de 2017 ao CFR (Centro de Formación e Recursos) de referencia de cada centro docente, indicando:

Asunto: “Os misterios do sistema inmunitario”, Código do centro, Nome do centro, Responsable do centro, Teléfono de contacto e número de exemplares solicitados.

Unha vez recibidas as solicitudes e recepcionados os exemplares nos CFRs, a persoa responsable do centro será a encargada de recollelos.

Máis información

Contactos dos Centros de Formación e Recursos:

CAFI: cafi@edu.xunta.es  

CFR Coruña: cfr.coruna@edu.xunta.es

CFR Ferrol: cfr.ferrol@edu.xunta.es

CFR Lugo: cfr.lugo@edu.xunta.es

CFR Ourense: cfr.ourense@edu.xunta.es

CFR Pontevedra: cfr.pontevedra@edu.xunta.es

CFR Vigo: cfr.vigo@edu.xunta.es