Título node Learning object

Guías para a comunidade educativa de prevención e apoio ás vítimas de violencia e ciberacoso escolar
Ven, 19/05/2017 - 11:51
Logo

Descrición

A Guía para a comunidade educativa de prevención e apoio ás vítimas de violencia escolar ten como obxectivo o reto de cambiar os procesos de socialización respecto das identidades de xénero e as relacións humanas, afastándoas da violencia.

 

Pola súa banda, a Guía para a Comunidade Educativa de prevención e apoio ás vítimas de ciberacoso no contexto escolar ten como obxectivo poder identificar os casos que estean a ocorrer e actuar respecto diso, ademais de entender en profundidade a súa raíz para poder traballar día a día.

Ambas enmárcase no Plan Estratéxico de Convivencia Escolar (Ministerio de Educación Cultura e Deporte e Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa).

Descarga das guías

  • Guía para a comunidade educativa de prevención e apoio ás vítimas de violencia escolar:

http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Guia01.pdf

  • Guía para a Comunidade Educativa de prevención e apoio ás vítimas de ciberacoso no contexto escolar:

http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf