Título node Learning object

Plan de Fomento da Lectura 2017-2020 Ler dáche vidas extra. MECD
Lun, 08/05/2017 - 11:11
Logo

Que é

O novo Plan de Fomento da Lectura 2017-2020, baixo o lema Ler dáche vidas extra, é unha das medidas contempladas no Plan Cultura 2020, e está dotado con 7,2 millóns de euros para este ano 2017.

Obxectivo

Este novo Plan ten como principal obxectivo o incremento da demanda lectora mediante a promoción, extensión e consolidación do hábito da lectura.

 

 

 

Descarga do plan

http://fomentodelalectura.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/fomentodelalectura/actualidade/noticias/PFL.pdf

Liñas estratéxicas do Plan de Fomento da Lectura

O Plan de Fomento da Lectura configúrase como unha proposta aberta para que poidan seguir introducíndose novas medidas no futuro. Sen prexuízo diso, establécense unha serie de liñas que dotan de coherencia ás actuacións que leven a cabo:

 • Promoción dos hábitos lectores mediante ao apoio a eventos propiamente literarios. Outorgarase maior importancia á familia como transmisora do gusto pola lectura.
 • Impulso da lectura no ámbito educativo.
 • Reforzo do papel das bibliotecas no acceso á lectura.
 • Fortalecemento do sector do libro.
 • Fomento do respecto á propiedade intelectual.
 • Mellora das ferramentas de análise.

Impulso da lectura no ámbito educativo

A Lei 10/2007 sinala, no seu artigo 4.1., que "os plans de fomento da lectura considerarán a lectura como unha ferramenta básica para o exercicio do dereito á educación e á cultura". De acordo con este mandato, a segunda liña estratéxica do Plan engloba actuacións como as seguintes:

 • Consolidación da lectura como instrumento multidisciplinar
 • Formación dos/das docentes
 • Potenciación das bibliotecas escolares
 • Fomento da lectura en centros educativos:
  • Convocatoria de proxectos de boas prácticas e outros premios e concursos
  • Posta en marcha de proxectos de iniciación precoz á lectura
  • Programas de prevención e detección de dificultades de aprendizaxe na lectura
  • Creación e difusión de recursos didácticos para mellorar a comprensión lectora
  • Outras accións de fomento da lectura en centros de ensino primario e secundario

Envío de suxestións

A cidadanía pode enviar propostas a través dun formulario:

http://fomentodelalectura.mecd.gob.es/fdl/participa/planfomentolectura.html

Recursos descargables

 • Para lectores/as
 • Para docentes
 • Para persoas con discapacidade
 • Para familias
 • Para bibliotecas

http://fomentodelalectura.mecd.gob.es/fdl/recursos.html