Relación provisional do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/2016 destinadas a funcionarios docentes non universitarios, para a formación en linguas estranxeiras en Canadá e Francia

Mér, 23/09/2015 - 09:44

Xúntase a Comunicación do 23 de setembro de 2015 pola que se fai publica a relación provisional do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015-2016 destinadas a persoal funcionario docente non universitario, conforme o baremo que figura no Anexo III da Orde do 4 de xuño de 2015 (DOG do 16 de xuño) e a Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se realiza a oferta pública de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.
 

  • Establécese un prazo de cinco días naturais, contados a partir do día seguinte ao da data de publicación, para que as persoas interesadas poidan efectuar as posibles reclamacións.

Menú Advertisement

Licenzas por formación

Sen términos