Resolución provisional pola que se autoriza a ampliación das ensinanzas plurilingües na etapa postobrigatoria de bacharelato para o curso 2015/2016 en centros pertencentes á Rede de centros plurilingües de Galicia

Mar, 28/07/2015 - 12:04
Xúntanse as listaxes provisionais de centros autorizados a ampliar as ensinanzas plurilingües na etapa postobrigatoria de bacharelato para o curso 2015/2016 en centros pertencentes á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.
  • Ábrese un prazo de 10 días naturais para facer as alegacións e achegas que se consideren oportunas.