Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais nas especialidades abertas polo Anuncio do 19 de setembro de 2014

Xov, 13/11/2014 - 09:35

Xúntase o Anuncio do 3 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais en varias especialidades abertas polo Anuncio do 19 de setembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 3 de outubro).

  • Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia