Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de PES, PT, EOI nas especialidades de Informática, Chinés, Organización e procedementos de mantemento de vehículos, Organización e ...

Ven, 03/10/2014 - 08:20

Xúntase o Anuncio do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de Informática, Chinés, Organización e procedementos de mantemento de vehículos, Organización e proxectos de fabricación mecánica e Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel.

  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia