Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto experimental Educación Dixital

Ven, 20/06/2014 - 10:41

Xúntase a relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL conforme ao baremo que figura no punto sétimo da Resolución do 12 de abril de 2014 (DOG do 30 de abril).

Establécese un prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da data de publicación, para que os centros interesados podan efectuar as posibles reclamacións ou renuncias.