Relación de centros inscritos na iniciativa "Voluntariado de lectura - A"

Lun, 25/11/2013 - 09:53

Achégase relación de centros inscritos na iniciativa "Voluntariado de lectura - A" convocada pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos con data 4 de outubro de 2013.

  • Os centros que se relacionan realizarán as actividades previstas e remitirán memoria acreditativa antes do 30 de abril de 2013, segundo o contemplado na resolución de convocatoria.