Información xeral

Orientación
12/12/2011 | 22:27
No contexto educativo actual, considérase a orientación como inherente á propia educación, pois trata de contribuír á formación integral do alumnado, coa finalidade de capacitalo...
Atención á diversidade
12/12/2011 | 22:23
A atención á diversidade pode considerarse como o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades...

Páginas