Publicacións

02/10/2014 | 11:49
O alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH) existe e forma parte da diversidade de toda aula e da mesma sociedade, estando considerado, ademais,...
Folleto informativo: Ensinanzas de Persoas Adultas
21/09/2012 | 12:52
Trátase de tres publicacións, en forma de folleto descargable, nas que se trata de orientar ás persoas adultas das posibilidades de acceso, continuidade e formación que lles...
Folleto informativo: Coñece a formación profesional
21/09/2012 | 10:56
Trátase dunha publicación, en forma de folleto descargable, na que se trata de orientar ao alumnado no acceso, modalidades e saídas da formación profesional do actual sistema...
Folleto informativo: Orientación educativa
21/09/2012 | 10:42
Trátase dunha publicación, en forma de folleto descargable, na que se trata de orientar ao alumnado das saídas que lle ofrece o actual sistema educativo. Entre as súas finalidades...
Folleto informativo: Atención á diversidade
21/09/2012 | 09:54
Trátase dunha publicación, en forma de folleto descargable, na que se trata de informar ao alumnado do que é a diversidade e o que lle ofrece no seu centro. Ten como finalidade a...
Orientación vocacional e profesional - EOE
19/12/2011 | 14:01
Os constantes cambios que teñen lugar no mundo actual, enmarcados pola globalización, os avances da sociedade da información, da tecnoloxía e do coñecemento, a aparición de...
Trastornos xeneralizados do desenvolvemento - EOE
19/12/2011 | 13:41
A especialidade de trastornos xeneralizados do desenvolvemento (TXD), tenta responder educativamente a aqueles estudantes que presentan, entre outros, déficits en interacción...
Trastornos de conduta - EOE
19/12/2011 | 13:31
No Título II “Equidade na Educación” da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), e no Capítulo I “Alumnado con necesidade específica de apoio educativo”, sinálase...
Traballo social - EOE
19/12/2011 | 13:25
Tal e como aparece recollido no Decreto 120/1988 de 23 de abril e na Orde de 24 de xullo de 1998 os traballadores sociais ou educadores sociais son profesionais que formarán parte...
Sobredotación intelectual - EOE
19/12/2011 | 13:17
A LOE (Lei orgánica 2/2006), no seu Título II, fala de alumnado con altas capacidades intelectuais. Recoñece a estes alumnos/as como suxeitos con necesidade específica de apoio...

Páginas