Concurso xeral de traslados dos corpos de persoal docente non universitario dependente da Consellería competente en materia de educación

Ven, 14/10/2022 - 10:00

Xúntase a Orde do 4 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedemento ED012A).

O prazo de presentación de solicitudes do concurso de traslados, mediante o procedemento normalizado ED012A, será desde o día 17 de outubro ata o 7 de novembro de 2022, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas e os seus termos terán carácter vinculante para as persoas solicitantes.

 

PDF icon Orde do 4 de outubro de 2022 (DOG)PDF icon Instrución Nº 3/202PDF icon Corrección de erros. Orde do 4 de outubro de 2022 (DOG)PDF icon Resolución do 24 de novembro de 2022: Composición da Comisión Avaliadora (DOG)PDF icon Resolución do 13 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos: vacantes provisionaisPDF icon Anexo I : Vacantes provisionais do corpo 555PDF icon Anexo II: Vacantes provisionais do corpo 590PDF icon Anexo III: Vacantes provisionais do corpo 591PDF icon Anexo IV: Vacantes provisionais do corpo 592PDF icon Anexo V: Vacantes provisionais do corpo 593PDF icon Anexo VI: Vacantes provisionais do corpo 594PDF icon Anexo VII: Vacantes provisionais do corpo 595PDF icon Anexo VIII: Vacantes provisionais do corpo 597PDF icon Resolución provisional secundaria e outrosPDF icon Relación provisional de persoas excluídas secundariaPDF icon Adxudicación provisional alfabético (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)PDF icon Adxudicación provisional por especialidade (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)PDF icon Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)PDF icon Adxudicación provisional alfabético (inspectores)PDF icon Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (inspectores)PDF icon Resolución provisional do corpo de mestresPDF icon Relación provisional de persoas excluídas do corpo de mestresPDF icon Adxudicación provisional alfabético PDF icon Resolución 26 de abril de 2023 publicación vacantes definitivasPDF icon Anexo I: Vacantes definitivas do corpo 555PDF icon Anexo II: Vacantes definitivas do corpo 590PDF icon Anexo III: Vacantes definitivas do corpo 591PDF icon Anexo IV: Vacantes definitivas do corpo 592PDF icon Anexo V: Vacantes definitivas do corpo 593PDF icon Anexo VI: Vacantes definitivas do corpo 594PDF icon Anexo VII: Vacantes definitivas do corpo 595PDF icon Anexo VIII: Vacantes definitivas do corpo 597PDF icon Resolución adxudicación definitiva secundaria e outros (pendente de publicar no DOG) PDF icon Anexo I: Adxudicación destino definitivo ao persoal funcionario docente dos corpos de secundaria e outrosPDF icon Anexo II: Situación de expectativa de destino ao persoal funcionario do corpo de secundaria e outrosPDF icon Anexo III: Relación definitiva de persoas excluídas (secundaria e outros)PDF icon Resolución adxudicación definitiva secundaria e outros (DOG) PDF icon Resolución adxudicación definitiva primaria (DOG)PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo