Formación Aberta

 

O CAFI pon a disposición do profesorado galego unha serie de cursos de formación aberta na Plataforma de Teleformación Galega (PLATEGA) que polo seu contido, relacionado co manexo de ferramentas dixitais e as metodoloxías para o seu aproveitamento, poderán servir de axuda no desenvolvemento do traballo docente.

Estes cursos, que incluirán só a parte teórica, pretenden servir de guía e non poderán ser entendidos como actividades formativas certificables nin terán o habitual soporte de titorización co que contan os cursos Platega.

Como acceder?

1. Accede directamente á categoría de Formación aberta en Platega na seguinte ligazón

Introduce o teu usuario e contrasinal da conta edu.xunta.gal

Exemplo: coa conta usuarioplatega @ edu.xunta.gal sería

Usuario: usuarioplatega

Contrasinal: xxxxx

Ou, se xa estás en Platega, podes escribir na caixa de busca de cursos as palabras "formación aberta

2. Escolle na listaxe o curso ao que queiras acceder e fai clic no seu título.

3. Fai clic en “Matricúlame

Para calquera consulta en relación coa formación aberta podes escribir ao enderezo cafi.educaciondixital@edu.xunta.gal