Plans de formación

Neste apartado podes consultar os diferentes plans de formación ofertados pola Consellería: o Plan Anual de Formación do Profesorado, o Plan de Formación Permanente do Profesorado en Centros Educativos e o Plan de Formación Profesional.