Skip to Content

IX Concurso San Valentín

Amor e Guerra
amor e guerra
Coñeces algunha historia de amor en tempos de guerra?
e algunha guerra causada por historias de amor?
Como inflúen as guerras no amor e no desamor?

 

Escribe un texto que de resposta a algunha destas preguntas aténdote as seguintes bases:


1. PARTICIPANTES: O concurso está aberto a todos os alumnos e alumnas do centro, de forma individual.


2. Os/As participantes deberán presentar os seus traballos (narracións, poemas, teatro, cartas...) escritos a ordenador ou con letra lexible, en calquera das linguas estudadas no centro.


3. Os traballos presentaranse baixo pseudónimo. Nun sobre adxunto pechado, co propio pseudónimo no exterior,  incluiranse os datos do participante: apelidos, nome, curso e grupo.


4. A  súa extensión  non poderá exceder cinco DIN A4 (folios) polas dúas caras.


5. PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN: do luns, 15 de febreiro  ao luns 2  de maio de 2016, ámbolos dous inclusive. Os traballos presentaranse na Biblioteca do IES durante os recreos dentro do prazo citado e serán recollidos polo profesorado de garda na Biblioteca.


6. XURADO:  O xurado cualificador estará integrado por membros representantes do equipo directivo, dos Departamentos de Linguas  e do equipo de Biblioteca.


7. PREMIOS: haberá suculentos premios para os mellores traballos.


8.Os traballos premiados quedarán depositados no Instituto e publicaranse en formato impreso e dixital.


9. A participación no Concurso supón a aceptación das presentes bases.


Anímate e participa!page | by Dr. Radut