Febreiro 2011

Días da Lingua Materna e de Rosalía 2011

Cando o mes de febreiro encara a súa recta final festexamos dúas efemérides: o Día Internacional da Lingua Materna e o do aniversario do nacemento de Rosalía.
Para o primeiro, reproducimos a mensaxe da directora xeral da UNESCO:
Todas as linguas están vinculadas entre si polas súas orixes e os préstamos que se fan unhas a outras, pero cada unha é unha fonte única de sentido para comprender, escribir e expresar a realidade.

As linguas maternas cumpren unha función especial ao achegar o material co que se nomea o mundo por primeira vez, a lente a través da cal é comprendido por vez primeira. O Día Internacional da Lingua Materna bríndanos a oportunidade de recoñecer a súa importancia e de mobilizarnos en favor do plurilingüísmo e a diversidade lingüística.

As linguas maternas, xunto coa diversidade lingüística, son elementos importantes para a identidade das persoas. Como fontes de creatividade e vehículos de expresión cultural son primordiais tamén para a saúde das sociedades. Ademais, as linguas son factores de desenvolvemento e crecemento.

Sabemos o importante que é impartir a educación na lingua materna para que a aprendizaxe teña bos resultados. A instrución na lingua materna é un medio poderoso de loitar contra a discriminación e chegar ata as poboacións marxinadas. Como mananciais de coñecemento, as linguas son tamén puntos de partida para o logro dun desenvolvemento máis sostible e o establecemento dunha relación máis harmoniosa co medio.

O plurilingüísmo brinda prodixiosas oportunidades cara ao diálogo necesario para o  entendemento e a cooperación. As linguas maternas conviven harmoniosamente coa adquisición doutros idiomas. Un espazo lingüístico pluralista permite compartir a riqueza da diversidade e acelera o intercambio de coñecementos e experiencias. Este era un dos temas principais do Ano Internacional de Achegamento das Culturas de 2010. Partindo da lingua materna, a aprendizaxe de múltiples idiomas debe ser un piar fundamental da educación do século XXI.

Ao mesmo tempo, podemos esforzarnos máis por apoiar un desenvolvemento equilibrado da tradución, como medio de abrir a todos a inmensa diversidade de coñecementos e experiencias en todo o mundo.

O tema escollido para o Día Internacional da Lingua Materna de 2011 refírese á utilización das tecnoloxías da información e a comunicación con miras á salvagarda e promoción das linguas e a diversidade lingüística.

As linguas constitúen o soporte lóxico para a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación, que á súa vez son un novo medio de promover a diversidade lingüística. A UNESCO pon empeño en promover o plurilingüísmo en Internet. Estas metas guían a acción da UNESCO no seu labor diante da organización denominada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

As tecnoloxías innovadoras ofrecen así mesmo novas formas de efectuar o seguimento das linguas e de estudalas e aprendelas. O éxito que tivo a publicación en liña do Atlas das linguas do mundo en perigo de desaparición da UNESCO pon de manifesto as vantaxes que ofrece Internet para expoñer a situación das linguas e o plurilingüísmo e sensibilizar ao público en todo o mundo.

As tecnoloxías da información e a comunicación poden resultar especialmente útiles para fomentar as linguas maternas. Debemos aproveitar o poder do progreso para protexer as distintas visións do mundo e promover todas as fontes de coñecemento e as formas de expresión. Estes son os fíos cos que se tece a trama da historia da humanidade. A innovación, a flexibilidade e a interacción social que constitúen o miolo das novas tecnoloxías da información e a comunicación poden contribuír ao logro destas metas. Neste Día Internacional da Lingua Materna comprometámonos a obrar de común acordo neste sentido.

Para os dous ofertamos esta pequena escolma de textos:

IV Concurso San Valentín

Biografías de amores e desamores

Afrodita grega, Venus latina, Ishtar babilónica, Inanna sumeria, Hathor exipcia, Cupido romano, Eros grego, Kamadeva hindú... son algúns e algunhas dos deuses e das deusas do amor; Elas, eles teñen a súa biografía; tamén os nosos amores nacen, crecen, murchan, rexorden... Nós, suxeitos axentes e pacientes do amor e do desamor, podemos facer a biografía, real ou ficticia, da nosa vida amorosa...


BASES
1. PARTICIPANTES: O concurso está aberto a todos os alumnos e alumnas do centro, de forma individual.
2. Os/As participantes deberán presentar os seus traballos (narracións, poemas, teatro, cartas...) escritos a ordenador ou con letra lexible, en calquera das linguas estudadas no centro.
3. Os traballos presentaranse baixo pseudónimo. Nun sobre adxunto pechado, co propio pseudónimo no exterior,  incluiranse os datos do participante: apelidos, nome, curso e grupo.
4. A  súa extensión  non poderá exceder un DIN A4 (folio) polas dúas caras.
5. PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN: do luns, 14 de febreiro  ao luns 14  de marzo de 2011, ámbolos dous inclusive. Os traballos presentaranse na Biblioteca do IES durante os recreos dentro de prazo citado e serán recollidos polo profesorado de garda na Biblioteca.
6. XURADO:  O xurado cualificador estará integrado por membros representantes do equipo directivo, dos Departamentos de Linguas  e do equipo de Biblioteca.
7. PREMIOS: haberá suculentos premios para os mellores traballos.
8.Os traballos premiados quedarán depositados no Instituto e publicaranse en formato impreso e dixital.
9. A participación no Concurso supón a aceptación das presentes bases.

 

Sé @ biógraf@ do teu amor!

Febreiro 2011

Vredaman
de
Unai Elorriaga

Mateo, cada vez que entraba na biblioteca a roubar un libro, levaba unha cartolina no peto. Adoitaba ser unha cartolina de color rechamante: vermella, verde fosforescente, amarela. E deixábaa no mesmo andel do que substraera o exemplar. E escribía: “Roubei este libro”. Deseguido, anotaba na cartolina o nome do autor, o título, a editorial, o ano de publicación, e se aínda lle quedaba algo de tempo, o código de identificación.
   
    Obra de lectura doada que contén historias con protagonistas excéntricos e peculiares para reflexionar sobre os seres humanos. Todas as historias xorden a carón de Tomé, un neno que debido a circunstancias familiares  pasa o verán na casa dunha tía. Historias de parentes e amigos: un avó ebanista que se burla da hipocrisía e da necesidade de aparentar, un tío que quere recuperar o espírito comunal do deporte, unha muller que tivo un mozo durante corenta anos, pero nunca chegou a casar con el e unha tía que anda na procura dun  raro exemplar de cabalo do demo azul.

Febreiro 2011

AMOR ES...

Amar la gracia delicada
del cisne azul y de la rosa rosa;
amar la luz del alba
y la de las estrellas que se abren
y la de las sonrisas que se alargan…
Amar la plenitud del árbol,
amar la música del agua
y la dulzura de la fruta
y la dulzura de las almas dulces….
Amar lo amable, no es amor:

Amor es ponerse de almohada
para el cansancio de cada día;
es ponerse de sol vivo
en el ansia de la semilla ciega
que perdió el rumbo de la luz,
aprisionada por su tierra,
vencida por su misma tierra…

Amor es desenredar marañas
de caminos en la tiniebla:
¡Amor es ser camino y ser escala!
Amor es este amar lo que nos duele,
lo que nos sangra bien adentro…

Es entrarse en la entraña de la noche
y adivinarle la estrella en germen…
¡La esperanza de la estrella!…

Amor es amar desde la raíz negra.
Amor es perdonar;
y lo que es más que perdonar,
es comprender…
Amor es apretarse a la cruz,
y clavarse a la cruz,
y morir y resucitar …

¡Amor es resucitar!


Dulce María Loynaz (1902-1997)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer