CONSELLO ESCOLAR 2019/2020

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2019/20
EQUIPO DIRECTIVO

Director: Jose Vázquez Carpintero

Xefa de estudos:  Mª Dolores Vidal Aguiño

Secretario: Xabier Docampo Rey

ALUMNADO

Mariña Martínez Gondar (4º ESO A)

PROFESORADO

Josebe Arrillaga Chopitea

Ana Mª Garrido Padín

Ricardo Santiago Mozos

Concepción López Berdullas

Serxio Folgueira Arias

Estrella de Azevedo Fernández

ADMINISTRACIÓN E SEVIZOS Manuel Reino Fariña
NAIS / PAIS

Laura Caneda Fuentes

Luisa Mª García Novas

David Torres Mascato

REPRESENTANTE MUNICIPAL Pilar Galiñanes Castro