You are hereOrganigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente

Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente


IES DE MELIDE

 

EQUIPO DIRECTIVO

 

REPRESENTANTES DO EQUIPO DIRECTIVO

Ana Esperanza Villar Romarís (Directora)

María de la Cruz Concheiro Cao (Vicedirectora)

Cristina Penas Tallón (Xefa de Estudos)

Mª Jesús Fernández Santiso (Xefa de Estudos - Adultos)

Eloy Trastoy Vázquez (Secretario)

  

REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR 

 

REPRESENTANTES DO EQUIPO DIRECTIVO

Ana Esperanza Villar Romarís (Directora)

Claudio Fernández Barreiros (Xefe de Estudos)

Mª Jesús Fernández Santiso (Xefa de Estudos - Adultos)

Eloy Trastoy Vázquez (Secretario)

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Javier Iglesias Varela

Marta González Costoya

Ádega Mariña Andrade Freire

Margarita Quintela Gómez

Ana Mª Pazos Iglesias

Susana Losada Soto

Paco Veiga García

REPRESENTANTES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS

Isabel Ferreiro Pardo

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

María Fuciños Corral

Alberto López López

Noa Varela Pardo

Carolina Sánchez González

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS DE ALUMNOS/AS

Mari Carmen Pardo Prieto

Juan Carlos Pérez Castro

Mª Socorro Cea Vázquez

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Mª Jesús Iglesias

REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS

Manuel Vázquez García

   

PROFESORADO 

 

Domínguez Mariño, Ramón

BIXE

 

BIXE

 

BIXE

López Blanco, Jesús

DEB

 

DEB

López Vázquez, Carlos

ECO

Castañeda Cid, Arturo

EF

           EF

Vázquez Vilariño, Jesús

EF

Quintela Gómez, Margarita

FIL

Vázquez García, María Dolores

FIL

 

FIQU

Penas Tallón, Cristina 

FIQU

García Carballo, Xan

FIQU

 

FIQU

González Costoya, Marta

FR

Losada Soto, Susana

GRE

Manteiga Gómez, Mª Dolores

ING

Andrés Casal, Amelia

ING

 

ING

 

ING

 

ING

 

ING

Vilariño Mato, Eva María 

LAT

Llenderrozas Ron, Paula 

LCL

Concheiro Cao,María de la Cruz.

LCL

López Crespo, Santiago Antonio

LCL

 

LCL

Rodríguez Íñiguez, Gloria

LGL

Salgado López, Angeles

LGL

Souto Vázquez, Manuel

LGL

Veiga García, Francisco Manuel

LGL

 

MAD

Fernández Jiménez, José

MAD

Iglesias Varela, Javier

MAD

López Martínez, Fernando

MAD

 

MAD

 

MAD

.

MAT

 

MAT

 

MAT

 

MAT

Soto Navaza,María del Carmen.

MAT

Trastoy Vázquez, Eloy

MAT

Canoura López, David

MUS

Fernández Guzmán, Belén

MUS

Parada Gañete, Ana

ORI

Andrade Freire, Adega Mariña

POR

 

PT

Pazos Iglesias, Ana María

PT

Fernández Santiso, María Jesús

REL

Monterroso Mejuto, Manuel

REL

 

TEC

 

TEC

Villar Romarís, Ana Esperanza

TEC

 

XEHI

Rodriguez Bouza,José Manuel.

XEHI

Rozados Fernández, Ángeles

XEHI

Exposito Salgado, Noelia

XEHI

 

 

Contacto

Teléfono: 881866109

PARA A ATENCIÓN NO CENTRO

SOLICITAR CITA PREVIA 

Correo-e: ies.melide@edu.xunta.es

Escola Oficial de Idiomas

AS NOSAS CREACIONS

CALENDARIO

Radio na Biblio

Distribuir

Distribuir contido