Renovación parcial do Consello Escolar do IES Laxeiro Novembro 2020

De acordo coa Resolución do 30 de setembro de 2020, DOG do 8 de outubro, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Educación establécese o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Por este motivo, desde a Dirección do centro comunícase que durante o mes de novembro vai ter lugar o proceso de renovación de membrops do Consello Escoplar do IES Laxeiro. Nesta renovación parcial de 2020 se van elixir: seis postos de profesorado, dos cales dous serán vacantes, un membro do sector Pais/Nais representando a ANPA do centro, dous membros do sector do alumnado e un membro de Administración e Servizos.

O día 4 de novembro vai ter lugar a constitución da Xunta Electoral, órgano que regulará todo o proceso de renovación e que estará formada polo Director do centro e catro representantes dos diferentes sectores da Comunidade que serán elixidos por sorteo público o día 26 de outubro no Salon de Actos do IES Laxeiro.

Na súa primeira convocatoria aprobará o calendario do proceso e publicará os correspondentes censos dos diferentes sectores que participan no citado proceso de renovación.

Os listados do censo estarán expostos no taboleiro do centro.

A partires dese día iranse publicando, nesta mesma canle, as diferentes informacións que a Xunta Electoral vaia anunciando.

_ Constitución da Xunta Electoral

- Calendario de eleccións ao Consello Escolar

- Información dos diferentes sectores que participan no proceso

- Proclamación de candidaturas

- Circulares informativas

- Candidatos electos

- Constitución do renovado Consello Escolar

AdxuntoTamaño
Resolución do 30 de setembro, DOG do 8 de outubro 2020 Renovación Consellos Escolares.pdf663.21 KB