Iniciar sesión: Acceso

Documentos

Programación Xeral Anual

Nos seguintes enlaces pódese consultar a Programación Xeral Anual (PXA) do IES Camilo José Cela para o curso 2022-2023:

PXA Cap. I

PXA Cap III

Identidade e funcionamento

Neste apartado recóllense os catro documentos que recollen os plans que configuran o Proxecto Educativo (PEC) do IES Camilo José Cela. Achégase, ademais, o Plan de Autoprotección, que integra o plan de evacuación das instalacións en caso de risco.

PEC Proxecto Educativo do IES Camilo José Cela
DOC1 Estudo do contexto
DOC2 Concreción curricular
  Proxecto Lingüístico
  Plan Xeral de Atención á diversidade
  Plan de Acción Titorial
  Plan para a Promoción de Estilos de Vida Saudable
  Plan Dixital
  Proxecto Lector
DOC3 Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)
  Plan de Convivencia
  Plan de Igualdade
DOC4 Proxecto de Xestión
  Plan de Autoprotección

 

Distribuir contido