Iniciar sesión: Acceso

Organigrama

Delegados e delegadas de curso

Os delegados e delegadas no curso 2022-2023 son:

1º ESO A: Carla Rodríguez Ferreiro

1º ESO B: Iria Jiménez Labarta

2º ESO A: Hugo Coiradas Rivas

2º ESO B: Lucas Ferreirós López

3º ESO A: Paula Figueira Baleirón

3º ESO B: Jorge Santiso Casal

4º ESO A: Denis Bongarzone Blanco

4º ESO B: Pablo González Álvarez

1º BACH A: Blas Rodríguez Rivas

1º BACH B: Lois Ares Eitor

2º BACH A: Raúl Hermida Salgado

2º BACH B: Lois Añón Iglesias

Composición da comisión de coordinación pedagóxica

No presente curso 2022-2023, a Comisión de Coordinación Pedagóxica está formada polos seguintes membros:

Manuel González Alvarellos (Director)

Dolores Sonia Gey Pérez (Xefa de estudos)

Pilar Lestido Parra (Xefa do departamento de Orientación)

Denis Cascallar Agrelo (Pedagoxía Terapéutica)

Ana Isabel Amigo González (Xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura)

Xoán Santaló Ríos (Xefe do Departamento de Xeografía e Historia)

Cristina Estévez Babarro (Xefa do Departamento de Francés)

Nieves Acosta Maceira (Xefa do Departamento de Lingua Castelá e Literatura)

Manuel Marín Rodríguez (Xefe do Departamento de Artes Plásticas)

María José Figueira Figueroa (Xefa do Departamento de Ciencias Naturais)

Emilia Domínguez Millán (Xefa do Departamento de Economía)

Crsitina Rodríguez Beiro (Xefa do Departamento de Física e Química)

Mario Franco Uría (Xefe do Departamento de Tecnoloxía)

Mercedes Ferreiro Castro (Xefa do Departamento de Matemáticas)

Paloma Suárez de Centi Caruncho (Xefa do Departamento de Latín)

Lorena García Constenla (Xefa do Departamento de Inglés)

Sonia Rodríguez Díaz (Xefa do Departamento de Música)

David Pérez Santamaría (Xefe do Departamento de Educación Física)

Lois Gil Magariños (Vicedirector-Xefe do Departamento de Filosofía)

Isabel Vega Vázquez (Coordinadora de Dinamización da Lingua Galega)

 

Compoñentes do Consello Escolar

Pola Dirección


Manuel González Alvarellos

Dolores Sonia Gey Pérez

Rosa Ana Mirón Blanco

Representantes do profesorado


Mercedes Ferreiro Castro

Cristina Estévez Babarro

Margarita Nogueira Arias

María José Figueira Figueroa

Pilar Lestido Parra

Manuel Marín Rodríguez

Francisco Javier Pérez Boo

Representantes do alumnado


Paula Figueira Baleirón

Hugo García Ares

Iris Mourelle Tilve

Jorge Santiso Casal

Representantes das nais, pais ou titores/as legais


María Teresa Castro Bustelo

Marta Labarta Marsal

Mercedes Regos Cea

Representante do persoal non docente


María del Carmen García Cascallar

Representante do Concello


Lorena Couso Dopazo

Equipo directivo

Director: Manuel González Alvarellos
Vicedirector: Lois Gil Magariños
Xefa de Estudos: Sonia Gey Pérez
Secretaria: Rosa Ana Mirón Blanco

O profesorado e o seu horario de atención

Abaixo figura a listaxe e o horario de atención dos profesores e profesoras do centro. Se quixer concertar unha entrevista pódeo facer telefonicamente ou a través do/a alumno/a.

 • Acosta Maceira, María Nieves (Lingua Española): Martes 13:35-14:25
 • Amigo González, Ana Isabel (Lingua Galega): Venres 10:45-11:35
 • Cascallar Agrelo, Denis (PEdagoxía Terapéutica): Martes 16:20-17:10
 • Domínguez Millán, Emilia (Xeog. e Historia): Martes 11:35-12:25
 • Doval Suárez, María Dolores (Inglés): Xoves 11:35-12:25
 • Estévez Babarro, Cristina (Francés): Venres 12:45-13:35
 • Fernández Costoyas, Ana María (Tecnoloxía): Xoves 12:45-13:35
 • Ferreiro Castro, Mercedes (Matemáticas): Mércores 11:35-12:25
 • Figueira Figueroa, María José (Bioloxía): Luns 12:45-13:35
 • Franco Uría, Mario Juan (Tecnoloxía): Mércores 11:35-12:25
 • García Constenla, Lorena (Inglés): Mércores 11:35-12:25
 • García Costa, Xosé Lois (Lingua Galega): Venres 11:35-12:25
 • Gey Pérez, Dolores Sonia (Física e Química): Xoves 10:45-11:35
 • Gil Magariños, Xosé Lois (Filosofía): Venres 11:35-12:25
 • González Alvarellos, Manuel (Lingua Galega): Mércores 11:35-12:25
 • Lestido Parra, Mª Pilar (Orientación): Xoves 08:45-09:35
 • Marín Rodríguez, Manuel (Plástica): Mércores 10:45-11:35
 • Mirón Blanco, Rosa Ana (Matemáticas): Luns 11:35-12:25
 • Nogueira Arias, Margarita (Inglés): Mércores 10:45-11:35
 • Pérez Boo, Francisco Javier (Xeog. e Historia): Venres 11:35-12:25
 • Pérez Santamaría, David (Educación Física): Mércores 10:45-11:35
 • Rey Lorenzo, Lucía (Matemáticas): Mércores 10:45-11:35
 • Rodríguez Beiro, Cristina (Física e Química): Venres 11:35-12:25
 • Rodríguez Díaz, Sonia María (Música): Mércores 10:45-11:35
 • Romero Baleirón, MAría del Carmen (Matemáticas): Xoves 11:35-12:25
 • Santaló Ríos, Xoán Andrés (Xeog. e Historia): Xoves 11:35-12:25
 • Silva Bautista, Sergio (Bioloxía): Xoves 12:45-13:35
 • Suárez de Centi Caruncho, Paloma (Latín): Martes 11:35-12:25
 • Taboada Conde, Luísa (Lingua Española): Martes 09:35-10:25
 • Vega Vázquez, Isabel (Lingua Española): Martes 11:35-12:25
 • Villar Agra, Alfonso (Lingua Galega): Luns 11:35-12:25

Titores e titoras curso 2022-2023

Relación do profesorado titor de cada grupo. A súa hora de atención figura na lista xeral de profesorado. Pode solicitar unha entrevista telefonicamente, a través da aplicación Abalar Móbil ou do/a propio/a alumno/a.

1º ESO A

Alfonso Villar Agra

 

1º ESO B

Sergio Silva Bautista

 

2º ESO A

Nieves Acosta Maceira
 

2º ESO B

Sonia Rodríguez Díaz

 

3º ESO A

Manuel Marín Rodríguez

 

3º ESO B

Lucía Rey Lorenzo

 
4º ESO A

Isabel Vega Vázquez

 

4º ESO B

Dolores Doval Suárez

 
1º BACH A

Ana Isabel Amigo González

 
1º BACH B

Luisa Taboada Conde

 

2º BACH A

Margarita Nogueira Arias

 

2º BACH B

Emilia Domíngez Millán
 

 

Distribuir contido