Premio á excelencia durante o curso 19/20

Premio á Excelencia da Universidade da Coruña á mellor nota de admisión no grao en Enxeñaría Mecánica, acadado pola alumna do noso centro, Marta Gómez Fueyo, durante o pasado curso 19/20.

Parabens a Marta e ao equipo educativo!

     

PRESENTACIÓN E RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN NA SECRETARÍA DO IES BREAMO

Dadas as circunstancias actuais a consecuencia da COVID débese solicitar cita previa  a través do correo electrónico para a solicitude ou entrega de documentación na secretaría do IES Breamo.

Escribir ao correo electrónico ies.breamo@edu.xunta.es

Moitas grazas.

Conversas "Crecendo en igualdade" conmemorando o 8 de marzo

Alumnado do noso centro, participa o día 8 de marzo, nas conversas "Crecendo en igualdade" promovidas pòlo concello

Ligazón ás conversas no blog de actividades do centro

ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

Presentación da solicitude de admisión:  1-22  de marzo.

 Recoller anexo II (ED550B) na secretaría ou cumprimentalo en http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado  

 Tamén se pode descargar  de:

 http://www.xunta.es/portada  ou  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849

Lugar de presentación: na secretaría do centro onde solicita a praza. Si vostede presenta a solicitude telemáticamente ten a obriga de presentar a documentación tamén na secretaría do centro.

Coa solicitude, en calquera caso, deberá achegarse a documentación recollida no punto 5 da Orde do 25 de xaneiro:

 

 1. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 2. Documento acreditativo do requisito da idade do/da alumno/a.
 3. Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.
 4. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se é o caso.

 

 ·   Na mesma solicitude os representantes legais do alumno ou alumna deberán manifestar se desexan ou non utilizar os servizos complementarios.

 Na solicitude de admisión, concretamente no Anexo II, folla 3, columna “Marcar”, serán os solicitantes os que deben sinalar os conceptos do baremo nos que desexan ser puntuados.

 

·    Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

 

·     Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación ante o consello escolar .

 

·      Publicación das listaxes definitivas  de persoas admitidas e non admitidas antes de 25 de maio.

 

NOTA  INFORMATIVA MOI IMPORTANTE

  

 • O alumnado  só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en 1º lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Día de Rosalía 2021

LIGAZÓN Á MONTAXE CREADA: ALBORADA DE ROSALÍA

LIGAZÓN Á WEB DE ESCRITORES/AS EN LINGUA GALEGA  onde podedes atopar tamén tanto o noso traballo como os de outros centros

 

VOLTA AS CLASES NO IES BREAMO

Ola bo día!

Feliz ano 2021 a todas e a todos!

Lembramos a toda a comunidade educativa que o venres 8 de xaneiro é non lectivo no IES Breamo, pois foi concedido pola inspección educativa.

As clases comenzan o luns 11 de xaneiro, no horario habitual.

Un saúdo.

A dirección do IES Breamo.

Bo Nadal

25 de Novembro

O pasado 25 de novembro saimos á rúa expresando o noso total rexeitamento á violencia de xénero

LIGAZÓN AO BLOG DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS (ED330E)

PERSOAS BENEFICIARIAS

O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que, de acordo coa Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar (neste caso non ten que solicitar a axuda, pasa a ser persoa beneficiaria directamente da distribución de máscaras)

2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Do 14 de ao 26 de novembro de forma presencial na Secretaría do centro. As solicitudes poderán descargarse da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento ED330E) ou recollelas directamente no centro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

A mesma que para o fondo de libros de texto

 • Libro de familia
 • Anexo II debidamente cuberto e asinado
 • Sentenza de divorcio ou convenio regulador (se é o caso)
 • Non será necesaria máis documentación cando a persoa solicitante autorice a comprobación de datos.

MÁIS INFORMACIÓN

Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento ED330E), na Orde  do  6  de  novembro  de  2020  pola  que  se  regulan  os  criterios  e  o procedemento  de  distribución  de  máscaras  entre  o  alumnado  matriculado  en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial (DOG nº 230 do 13 de novembro), ou na Secretaría do centro.

Sede Electrónica

Podedes acceder á publicación do DOG aquí, nel tedes o anexo que hai que cubrir, podedes traelo xa cuberto ou solicitar o impreso na secretaría do centro.

Distribuir contido