Avda. Ricardo Sánchez, 5 (Pontedeume) 881930435 ies.breamo@edu.xunta.gal

NOVAS

ESTAMOS DENTRO! 

Comezamos un novo curso e queremos darvos a benvida a todos e a todas.

Esperamos que este curso veña cargado de proxectos emocionantes.

Hoxe saíu a resolución do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

G-NIGHT

O departamento de Tecnoloxía organizou hoxe, venres 30 de setembro, unha saída para o alumnado de Tecnoloxía Industrial II, con motivo da “Noite Europea dos Investigadores”. Así, puideron asistir á "Experiencia con novos materiais", organizado polo CIS Tecnoloxía e Deseño en A Cabana (Ferrol) e a dous talleres, "A luz que cambia a materia" e "Camiños curtos, camiños rápidos e camiños imposibles", organizado polo Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Campus de Esteiro, Ferrol).

ESTREAMOS CONTA DE INSTAGRAM

Queremos compartir contigo o que sucede no noso IES.

Que che parece?

https://www.instagram.com/iesbreamopontedeume/

 

LET´S CHAT

 

  O Departamento de Inglés do IES Breamo organizou unha serie de charlas para o alumnado de terceiro e cuarto da ESO, así como primeiro de bacharelato. A finalidade é ofrecerlle ao noso alumnado un achegamento aos países de fala inglesa e as súas costumes dun xeito ameno a través da presentación dun narrador nativo.

O IES BREAMO PON EN MARCHA O POLO CREATIVO

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado pola delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitou esta mañá o instituto IES Breamo para poñer en marcha o Polo Creativo. 

   “O que hoxe visitamos -explicou o conselleiro- é un exemplo claro dun polo creativo perfectamente equipado, un modelo que se replica noutros centros de toda Galicia”.

   O proxecto do IES Breamo busca facilitar o traballo do profesorado e alumnado nas aprendizaxes por competencias e afianzar as metodoloxías activas e de innovación cara á realización de programas interdisciplinares relacionados coa intelixencia artificial, a programación, a robótica, o pensamento computacional, modelos  dixitais e de impresión 3D, sistemas de información xeográfica, o procesado audiovisual e artístico...

 

 

AXUDAS PARA AS PROBAS DE NIVEL LINGÜÍSTICO DE 4º ESO E BACHARELATO

Saíu a convocatoria para o próximo curso escolar das axudas ás probas de nivel lingüístico para o alumnado de 4º ESO 1º e 2º de bacharelato. (Resolución do 10 de xuño do 2022).

Os estudantes teñen a posibilidade de obter unha acreditación oficial nunha lingua estranxeira, totalmente de balde para as familias.

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades financia con 100€ a cada un dos alumnos que sexan seleccionados polos centros para presentarse ás probas.

O alumnado interesado ten que solicitalo na secretaría do IES Breamo e asinar un compromiso individual do alumno/a e o dos seus proxenitores. Data límite para a presentación: ampliación do prazo ata o 21 de setembro de 2022. 

RESOLUCIÓN DO 10 DE XUÑO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA POLA QUE SE REGULA A XESTIÓN DE PROBAS DE NIVEL LINGÜÍSTICO PARA O ALUMNADO QUE CURSE ESTUDOS DURANTE O CURSO 2022/2023 EN CENTROS PÚBLICOSDEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

CALENDARIO DE MATRÍCULA E IMPRESOS DE MATRÍCULA NO IES BREAMO

Todo o alumnado que reservou praza no IES breamo debe formalizar a sua matrícula. Os impresos de matrícula e o calendario do proceso de matrícula o tedes neste enlace. Admisión/Matrícula.

Para acceder os impresos de matrícula tedes que entrar como invitado na aula virtual do noso centro. 

FIN DE CURSO

Estimadas familias:

O último día de clase é o 22 de xuño.

Durante a semana do 13 ao 17 de xuño, cada titor/a repartirá ao alumnado benificiario do fondo de libros un listado que inclúe a relación dos libros de texto prestados polo centro. O día da devolución dos libros será o mércores 22 de xuño na Secretaría do centro no seguinte horario:

 • 4º ESO: 09:20 h
 • 3º ESO: 10:30 h
 • 2º ESO: 11:20 h
 • 1º ESO: 12:30 h

O alumnado baixará en grupos de 5 persoas.

A entrega das cualificacións finais, polos/as titores/as, será o día 23 de xuño co seguinte horario:

 • 13:00 h. 1º e 2º de Bacharelato.
 • 13:30 h. 1º, 2º, 3º e 4º da ESO.

Agradecemos a vosa colaboración ao longo do curso académico 2021/22. Que teñades un bo verán.

A dirección do IES Breamo.

Becas para o alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

Saíu a convocatoria para o curso 2022-23 das becas para o alumnado con necedidade específica de apoio educativo.

Podedes solicitar información chamando ao centro e poñendose en contacto co Departamento de Orientación.

Prazo: Do 19 de maio ao 30 de setembro do ano 2022.

Máis información neste enlace: Becas NEAE

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-2023

(Orde do 29 de abril de 2022 - DOG nº 95 do 18 de maio de 2022)

RECOLLIDA DE LIBROS DE PRÉSTAMO DO FONDO SOLIDARIO DO CURSO 2021-2022

O alumnado deberá entregar a totalidade dos libros de texto prestados para o curso 2021-2022 o día 22 de xuño.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2022-2023

Do 19 de maio ao 22 de xuño. Só o alumnado repetidor de 4º ESO terá 1 mes desde a formalización da súa matrícula.

Forma de presentación

 • Presencial: será unha única solicitude por familia se os fillos/as estudan no mesmo centro e se a solicitude se presenta en formato papel de forma presencial (poderase recoller o formulario na Secretaría do centro ou accedendo á aplicación Fondolibros).
 • Electrónica (preferiblemente): cubrirase a solicitude na aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) e enviarase a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Neste caso realizarase unha solicitude por cada fillo/a aínda que estuden no mesmo centro.

Documentación a achegar

Tanto a situación familiar como económica terá como data de referencia o 31 de decembro de 2020. Xunto coa solicitude, deberase achegar a seguinte documentación:

 • Anexo II (comprobación de datos dos membros da unidade familiar)
 • Libro de familia ou documento equivalente. En caso de separación ou divorcio, ademáis a sentenza xudicial ou convenio regulador.
 • En casos excepcionais para acreditar o número de membros poderase achegar un certificado de convivencia.
 • Resolución administrativa ou xudicial de acollemento, no caso de alumnado tutelado ou con garda legal.

En caso de opoñerse á comprobación de datos, deberán achegar:

 • DNI da persoa solicitante
 • Declaración do IRPF exercicio 2020
 • Certificado do grao de discapacidade ou resolución de incapacidade total, absoluta ou gran invalidez.

CáLculo da renda per cápita da unidade familiar

Será o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 (suma dos recadros 435 e 460) entre o número de membros computables, (computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente, ou a equivalente de clases pasivas)

Importe das axudas

 

Renda per cápita familiar

Calquera renda per cápita

 

< = 6.000 €

> 6.000 e <= 10.000 €

<= 6.000 €

En garda ou tutela da Xunta

Discapacidade >= 65%

 

Libros de texto

Material

Libros de texto

Material

Libros de Texto

Material

1º e 2º EP

210 €

140 €

50 €

210 €

50 €

275 €

50 €

3º, 4º, 5º e 6ª EP ou ESO

Fondo: 6 Libros

Fondo: 4 Libros

Fondo: 6 Libros

Fondo: 6 libros ou 275 €

Alumnado con NEAE-EP

210 €

140 €

210 €

 

 

Alumnado con NEAE - ESO

240 €

160 €

240 €

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer