Exames

CALENDARIO XERAL

Curso 2020/21


 CURSOS ANUAIS:
- 1ª AVALIACIÓN: do 1 ó 12 de febreiro para tódolos cursos anuais. A publicación de notas será o día 5 de marzo.
- 2ª AVALIACIÓN:
•    Do 19 ó 25 de maio, para os ORAIS E OS ESCRITOS NON UNIFICADOS dos cursos de PROMOCIÓN, sempre e cando o permita a Inspección educativa.
•    Do 26 ó 31 de maio para os ESCRITOS UNIFICADOS de PROMOCIÓN e/ou A2 e B1, sempre e cando o permita a Inspección educativa.
•    As clases rematarán o día 25 de maio
•    Para os outros cursos de CERTIFICACIÓN aterémonos ó ditado pola Consellería.

CURSOS INTEGRADOS (SÓ PORTUGUÉS):
1º CUADRIMESTRE (certificación de A2):
•    1ª AVALIACIÓN: do 30 de novembro ó 11 de decembro (10 días de clase). Publicación de notas: 22 de decembro
•    2ª AVALIACIÓN: do 1 ó 10 de febreiro (10 días de clase). Publicación de notas: 19 de febreiro ás 22.00
PROBA EXTRAORDINARIA: NO MES DE XUÑO XUNTO COS OFICIAIS ANUAIS
Prazos de matrícula para o 2º cuadrimestre:
         - Días 22 e 23 de febreiro, para o alumnado do 1º cuadrimestre que continúa.
        - 24 a 26 de febreiro, para todo o alumnado.
2º CUADRIMESTRE (certificación de B1):
-Comezo das clases: 23 de febreiro
•    1ª AVALIACIÓN: do 12 ó 20 de abril (10 días de clase). Publicación de notas: 30 de abril
•    2ª AVALIACIÓN: no mes de xuño. (10 días de clase)
*A avaliación da EO terá que facerse, en parte, fóra do horario lectivo, a final de cada curso, con tribunal.

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO

ALUMNADO OFICIAL, CALC e CUALE. CERTIFICACIÓN, PROMOCIÓN e CLASIFICACIÓN.

INFORMACIÓN MOI IMPORTANTE. Ler atentamente antes de ver as convocatorias.

                     EXAMES NA EOI OURENSE. Para ver as datas prema no idioma correspondente e descargarase un PDF coa información de probas escritas e os enlaces para ver a distribución de alumnado nas probas orais.

 ALEMÁN
 CHINÉS   ELE   
 FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS

EXAMES NAS SECCIÓNS.Para ver as datas prema na sección correspondente.

 A_PONTE
CELANOVA  O_BARCO O_CARBALLIÑO  RIBADAVIA

 VERÍN

PUBLICACIÓN DE NOTAS O DÍA 10 ÁS 14:00

PUBLICACIÓN RESULTADOS CLASIFICACIÓN DÍA 10 ÁS 20:00 

SEGURIDADE DURANTE AS PROBAS          CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN           PROCEDEMENTO E PRAZOS DE RECLAMACIÓN

Distribuir contido