PERÍODO FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

Dende o 20 ata o 30 de Xuño comprende o período destinado a formalización de matrícula para o novo alumnado que se incorpore o CRA de TEO.

No arquivo adxunto aparece o impreso que se debe entregar debidamente cuberto e asinado.

Para entregalo na Sede do CRA é necesario previamente concertar cita no número de teléfono: 673302897; outra posibilidade é entregalo nas distintas escolas antes do día 23 de Xuño.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 21/22

Seguindo a Orde do 6 maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B)

PRAZOS: Dende o 21/05/2021 ata o 22/06/2021 (incluido)

DESTINATARIOS: ALUMNADO QUE NO CURSO 2021/22 CURSEN 1º E 2º DE PRIMARIA E QUE TEÑAN UNHA RENDA PER CÁPITA NON SUPERIOR A 10.000€ (A RENDA PER CÁPITA CALCÚLASE SUMANDO AS CASILLAS 435 E 460 DA DECLARACIÓN DA RENDA DO 2019 DE TODOS OS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR E DIVIDINDO O RESULTADO ENTRE O NÚMERO DE MEMBROS TOTALES TENDO EN CONTA AS EXCEPCIÓNS QUE APARECEN NA ORDE)

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES: PODEMOS ESCOLLER UNHA DESTAS TRES FORMAS:

1- OPCIÓN RECOMENDADA:SOLICITUDE ELECTRÓNICA A TRAVÉS DA APLICACIÓN FONDO LIBROS ( é preciso dispor de firma electrónica ou chave 365)

2- A TRAVÉS DA SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA.

3- PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRA CON CITA PREVIA NO TELÉFONO:673302897 COS ANEXOS I E II QUE APARECEN NO ARQUIVO ADXUNTO.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

NO CASO DE ESCOLLER O MODO DE PRESENTACIÓN 2 OU 3 SERÁ PRECISO ENTREGAR NO CENTRO:

- ANEXO I E II DEBIDAMENTE CUMPRIMENTADO.

- ORIXINAL E COPIA DO LIBRO DE FAMILIA ONDE FIGUREN TODOS OS MEMBROS COMPUTABLES,NO CASO DE NON DISPOÑER DE LIBRO DE FAMILIA ACHEGAR UN CERTIFICADO OU VOLANTE DE CONVIVENCIA OU NO SEU CASO UN INFORME DOS SERVICIOS SOCIAIS OU DO ÓRGANO EQUIVALENTE DO CONCELLO ONDE RESIDE A FAMILIA.

- EN CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO DEBERÁN ACHEGAR A SENTENZA XUDICIAL E/OU CONVENIO REGULADOR ONDE CONSTE A ATRIBUCIÓN DA CUSTODIA DO/A MENOR.

- DE SER O CASO, CERTIFICADO ACREDITATIVO DO GRAO DE DISCAPACIDADE DE CALQUERA DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.

- EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO DOCUMENTO ACREDITATIVO.

 

 

INFORMACIÓN DOS ADMITIDOS CURSO 2021/22

 

Queremos informar que todo o alumnado que no período de solicitude de admisión solicitou praza neste centro está admitido.

Para poder consultar as listas poderedes facelo por dous medios:

- Na Sede do CRA en horario de 9:30 a 14:30

- A través da aplicación admisión alumnado coa chave 365 ou o certificado dixital.

A formalización da matrícula abrangue dende o 20 ao 30 de Xuño, recibiredes máis información cando se aproxime a data.

 

Un saúdo.

Visitas virtuiais das aulas do CRA

VISITAS VIRTUAIS ESCOLAS DO CRA DE TEO

Este curso, debido ao Covid, non podemos facer xornadas de portas abertas como de costume para que poidades ver as escolas, así que aquí tendes este outro xeito de coñecelas. Esperamos que vos gusten o pronto esteades con nós. Un saúdo  do equipo de mestres.

Prazo de admisión de matrícula do 1 ao 22 de Marzo, toda a info aquí

 

PRAZO DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2021/22

Segundo as Instruccións da Dirección Xeral de Centros dende o 1 de Marzo ata o 22, ambos inclusive, abrangue o prazo para a admisión de alumnado na etapa de infantil e primaria.

A presentación da solicitude poderase facer tanto de xeito telemático como presencial:

- A través da aplicación admisión alumnado poderanse cubrir o anexo (código de procedemento ED550B) e presentala no centro.

- No caso de contar con certificado dixital ou chave 365 na dirección http://www.xunta.es/portada, e na páxina web de Consellería na dirección htpps://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849 podedes descargala e cumplimentala na Sede Electrónica.

- Tanto nas distintas escolas como na Sede do CRA facilitaranse os formularios que posteriormente se presentan no centro.

A solicitude será única e terá que ser asinada por un dos proxenitores, exceptuando separacións e divorcios.

Ademáis do impreso de solicitude requírese a seguinte documentación:

  • D.N.I dos proxenitores e do alumn@ en caso de posuílo.
  • Fotocopia do Libro de Familia.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumn@.
  • Fotocopia do libro de vacinas.
  • Certificado de empadroamento.
  • Fotocopia da declaración da renda do ano 2019.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial,de ser o caso, da separación ou divorcio.

As listaxes provisionais de admitidos e non admitidos publicaranse antes do 25 de Abril e as listaxes definitivas antes do 15 de Maio.

A formalización da matrícula farase do 20 ao 30 de Xuño.

No arquivo adxunto tamén atoparedes o formulario para descargar e imprimir.

 

 

 

MATRÍCULA CURSO 2020-21

MATRÍCULA CURSO 2020-21
Escolas de Cacheiras, Casalonga, Raxó, Recesende e Reis para alumnado de Infantil, 1º e 2º de Primaria.
Todas as especialidades: E.F., Música, Inglés, Relixión, P.T. e A.L.
Sección Bilingüe en Primaria, con auxiliar de conversa.
Prazo de presentación de solicitudes a partir do 1 de marzo.
Teléfono de contacto: 673302897( De luns a venres de 9:30 a14:30)
cra.teo@du.xunta.gal

INSTRUCCIÓNS PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS

Dende o día 11 de Xaneiro e ata o 8 de Febreiro ábrese o prazo para a reserva de praza de cara ó vindeiro curso para os alumnos que rematen a escolarización no CRA de TEO e prosigan os seus estudos nos centros adscritos que nos corresponden:

- CEIP DA RAMALLOSA.

- CEIP A IGREXA-CALO.

Teredes que cubrir un impreso de solicitude e entregalo ou ben co titor/a ou ben na sede a non ser que optedes por cubrilo na aplicación Admisión alumnado.

O impreso repartirase os distintos titores/as que volo farán chegar, tamén podedes descargalo no impreso adxunto ou ben cubrilo a través da aplicación Admisión alumnado

Vídeo de Nadal do CRA!!!

Este ano non hai festival pero aquí tendes a nosa felicitación dende todas as escolas!!!

ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE CONTINXENCIA

Segundo a última normativa levamos a cabo a actualización do Plan de Continxencia do noso centro.

LEXISLACIÓN ACTUAL NO REPARTO DAS MÁSCARAS

A Orde do 6 de Novembro de 2020 regula os criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado de Educación Primaria.

Cabe especificar as seguintes aclaracións:

- O alumnado que fose beneficiario do CHEQUE DE MATERIAL ESCOLAR adquire automaticamente o dereito as máscaras polo que non é preciso a solicitude por parte destas familias e dende o centro informase á hora do seu reparto.

- O resto do alumnado que non fosen beneficiarios da axuda deste cheque pero que ainda así cumpran cos requisitos económicos que aparecen nesta Orde (no exercicio fiscal 2018 o resultado da suma das casillas 432+460 dividido entre os membros computables da unidade familiar non supere os 6000€) poderá presentar a solicitude.

O prazo para presentar a solicitude será de 10 días hábiles, segundo consta no portal educativo, do 14 ao 26 de novembro de 2020

As solicitudes deberán achegarse presencialmente na Sede do CRA de Teo e virá cuberto o ANEXO I E ANEXOII asinados, copia do libro de familia e en caso de separación ou divorcio achegarán a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Distribuir contido