Benvidos

 web en obras

MENTRES DURA ESTA TAREFA, POR FAVOR FAGA USO DA WEB PROVISIONAL A TRAVÉS DA SEGUINTE LIGAZÓN:

www.cifpvalentinpazandrade.es 

 

c

 

Tamén pode acceder directamente aos recursos educativos en:

Aula Virtual do CIFP Valentín Paz Andrade

 

 
 
 
CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
Estrada vella de Madrid, 160
36214 VIGO
Tlf:  886110857
Fax: 886110878
Web: <http://www.cifpvalentinpazandrade.es/gl>
Correo-e: <cifp.paz.andrade@edu.xunta.es>
 
 

 

Formulario de notificación de incidencias e avarías TICs