Skip to Content
         Instagram Facebook 

PROXECTOS DE INNOVACIÓN

O CIFP Valentín Paz Andrade mantén unha formación de calidade, actualizada ás novidades e exixencias de sectores cun desenvolvemento tecnolóxico constante, exemplo disto son os numerosos proxectos de innovación que se desenvolven ano tras ano en colaboración con outros centros e empresas.

  • Se eres profesor ou profesora: promove e desenvolve un proxecto!
  • Se eres alumno o alumna: comunícalle a túa idea ao profesorado para traballar nun proxecto de innovación!

Como desenvolver un proxecto de innovación?

 

 

ANO 2023 (PREMIADO) 

Proxectos de innovación 

(seleccionados 2023)

 Familia profesional do CIFP VPA

Coordinador/a

Empresas,organismos ou centros colaboradores

Descrición/obxectivo

Máis inf. (multimedia)

(subministrada polas persoas coordinadoras)

Smarthome con autoconsumo eléctrico e térmico mediante hidróxeno verde”

 

Enerxía e Auga

Instalación e Mantemento 

Fabricación Mecánica Transporte e Mantementode Vehículos

 

José Antonio Rodríguez González

OME INGENIERÍA. 

UNIVERSIDADE DE VIGO. DPTO. ENXEÑARÍA QUÍMICA.

 

Montaxe de prototipo de sistema para autoconsumo integral da enerxía dunha vivenda, grazas á utilización de hidróxeno verde como vector enerxético completo (xeración, acumulación e combustión). O autoconsumo integral fai referencia a que é tanto eléctrico (electrodomésticos e iluminación) coma térmico (caldeira de combustión de hidróxeno). Así, todos os consumos serán renovables e limpos, sendo as emisións de CO2 da vivenda nulas.

+

 

ANO 2023 (seleccionados) 

Proxectos de innovación 

(seleccionados 2023)

 Familia profesional do CIFP VPA

Coordinador/a

Empresas,organismos ou centros colaboradores

Descrición/obxectivo

Máis inf. (multimedia)

(subministrada polas persoas coordinadoras)

“Oficios nos camiños da tecnoloxía e patrimonio” 

 

Fabricación Mecánica

Alberto Fernández Caride 

 

ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS DE GALICIA 

                                

Aplicar tecnoloxía innovadora a tarefas de catalogación, reprodución e recuperación do patrimonio cultural, así como desenvolver destrezas no acabado dos produtos e desenvolver o campo profesional correspondente 

+

¨Cámara frigorífica nivel comercial do 2027; sinxela, ecolóxica e con pila de frío¨

 

Instalacións e mantemento

Alfonso González Docasar 

 

COVIGAN 

FRIOMIGUELEZ 

 

Desenrolo de instalación cámara frigorífica de -18 ºC con equipo frigorífico A2L incorporando R-455A con  paneis fotovoltaicos e pila de xeo. Sistema de telexestión, supervisión e adquisición de datos para o goberno e análise que axude a chegar ás conclusións; buscando ser a solución mais sinxela, barata e ecolóxica a nivel comercial a partir do 2017 para o noso país e polo tanto facilmente implementable no sector ante o reto da disminución na pegada de carbono. 

+

“Restaurando a historia da automoción con FP Básica"

 

Transporte e Mantemento de Vehículos

Jaime Villar Martínez 

 

CHOGAL

Deseño dunha actividade orixinal aplicando metodoloxía ABP que implicaría a todo o Ciclo Formativo de FP Básica. Este proxecto intermodular e multidisciplinar consiste na impartición dos contidos do currículo (históricos-científicos-técnicos) ao tempo que se restaura un motor de combustión seccionado dun camión Pegaso dos anos 60. Motor fabricado nos anos 60/70 que antes de iniciarse este proxecto corría o risco de desbotarse como chatarra. 

+

Smarthome con autoconsumo eléctrico e térmico mediante hidróxeno verde”

 

Enerxía e Auga

Instalación e Mantemento 

Fabricación Mecánica Transporte e Mantementode Vehículos

 

José Antonio Rodríguez González

OME INGENIERÍA. 

UNIVERSIDADE DE VIGO. DPTO. ENXEÑARÍA QUÍMICA.

 

Montaxe de prototipo de sistema para autoconsumo integral da enerxía dunha vivenda, grazas á utilización de hidróxeno verde como vector enerxético completo (xeración, acumulación e combustión). O autoconsumo integral fai referencia a que é tanto eléctrico (electrodomésticos e iluminación) coma térmico (caldeira de combustión de hidróxeno). Así, todos os consumos serán renovables e limpos, sendo as emisións de CO2 da vivenda nulas.

+

El Carpintero digital”

 

Madeira, Moble e Cortiza

Mario Viéitez López

TECNOCIM

 

¨Respuesta a estos retos que debe afrontar el sector de la madera. Una solución integral que digitaliza todo el proceso productivo aportando versatilidad personalización y control.” 

+

“Fabricación Aditiva sostible e de proximidade”

Fabricación Mecánica

Madeira, moble e Cortiza

Rocío Pazos Gil

DAITIVIC S.L.

TECFILTER S.L.

COLLEITA 3D

Solución ao consumo masivo de plásticos fomentando a súa reciclaxe para unha posterior impresión 3D, realizándose ensaios mecánicos e analizando as características de ese novo material, seleccionando a utilidade máis efectiva: maker ou industrial, consideradose a incorporación de aditivos que modificarán as súas propiedades segundo as necesidades requiridas.

+

 

ANO 2022 (premiados)

Proxectos de innovación (premiados 2022)

Departamaneto (familia profesional) do CIFP VPA

Descrición/obxectivo

Máis información

§“PICOHIDRÁULICA IoT PARA AUTOCONSUMO”, en colaboración co IES Val Miñor e a empresa MILSA TRILLO Galicia.

Coordinador: Carlos Lamela Pazos

Enerxía e auga

Estudo do aproveitamento enerxético de pequenos caudais.

Vídeo

§“MONITORIZACIÓN DOS PARÁMETROS FUNCIONAIS DUN MOTOR DE COMBUSTIÓN” en colaboración coas empresas CASA GROBAS, COMEGAL e XICAPAM

Coordinador: Ivan Riobó Carballo

Transporte e mantemento de vehículos

Incorporación de elementos auxiliares e monitorización de parámetros para comprender as causas e consecuencias na interrelación de variables no funcionamento dun motor, a través dunha maqueta didáctica dun motor de combustión parcialmente seccionado.

Vídeos

Diagrama de distribución

Elaboración

Posta en marcha

Presentación oscilogramas

§“Paisaxes acuáticas: vexetación entre dous mundos”

Centro colaborador

Instalación e mantemento

Centro coordinador: CIFP A Granxa

Colaboración coa empresa: Viveiros Canedo, SL

 

 

§¡INVENTEMOS! SOLDADURA ROBOTIZADA DESDE LA VISIÓN ARTIFICIAL, SIMULACIÓN Y REALIDAD AUMENTADA HASTA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REAL.

Centro coordinador. Coordinador: Jorge Vaz

 

Fabricación mecánica

A converxencia tecnolóxica de Seabery (Premiada Pyme tecnolóxica 2022) e ABB (lider en tecnoloxía robótica industrial), Fronius (soldadura de última xeración) e Unimate (integrador de referencia), xenera unha potente plataforma de integración de soldadura robótica e Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Os centros participantes completamos e compartimos a a plicaicón desta potente ferramenta para formación e aplicación industrial.

+

§Centro colaborador: DIGITALIZACION E IMPRESION 3D DE PIEZAS DESCATALOGADAS DE VEHICULOS CLASICOS E HISTORICOS. 

Centro colaborador

Fabricación mecánica

Descrición no propio título do proxecto.

Vídeo

Vïdeo

§TRAZABILIDAD Y CONTROL TOTAL DE PARÁMETROS DE CICLO DE SOLDADURA CON ROBÓTICA COLABORATIVA MEDIANTE ARCOS ESPECIALES SYNERWELD.

Centro colaborador

Fabricación mecánica

Descrición no propio título do proxecto.

Participan los centros CIFP Tecnológico Industrial de León, IES José del Campo de Ampuero (Cantabria), CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo), CIFP Mantenimiento y servicios a la producción de Langreo (Asturias) y la empresa GalaGar, de Zaragoza.

 

 

PROXECTOS PREMIADOS ANOS ANTERIORES:(Aquí)

 

(Ver Proxectos de innovación tecnolóxica e didácticos na Aula virtual do centro)

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut