Skip to Content
         Instagram Facebook 

Infraestructuras

Infraestucturas

EDIFICIO A

Está composto de:

  • Unha zona principal de docencia.

Atopamos fundamentalmente aulas, obradoiros e laboratorios. Tamén están a sá de gardas, baños, cafetaría, biblioteca e pequenos espazos de almacenaxe.

  • Un semisoto.

Atopamos máis aulas, a Coordinación das TICs e dous almacéns.

  • A zona de conserxería.

No baixo topamos a conserxaría e no primeiro andar a aula técnica de Enerxías Renovables, a aula de informática, o Departamento de Enerxía e Auga e o Viveiro de empresas.

  • Zona de acceso ás Área de Administración e Dirección.

Atopamos o salón de Actos e os baños principais do Centro.

  • A zona de Administración e Dirección.

No baixo topamos as oficinas do centro, os despachos do equipo directivo, baños, o departamento de Orientación e dúas sás de Xuntas. No soto topamos a sá de caldeiras e un espazo para o arquivo de documentación. No primeiro andar topamos moitos Departamentos e Áreas non didácticas do centro, a antiga vivenda do conserxe, baños e unha sá para o profesorado.

 

ZONA PRINCIPAL DE DOCENCIA 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Docencia 

470 

Obradoiro de Mecanizado e Montaxe

Docencia 

117 

Obradoiro de automatismos

Docencia 

58 

Obradoiro de robótica

Docencia 

62 

Laboratorio de ensaios

Docencia 

320 

Obradoiro de Construcións Metálicas I

Docencia 

296 

Obradoiro de mecanizado II

Almacén 

77 

Antiga zona de Educación Física

Docencia 

400 

Obradoiro de Construcións Metálicas II

Docencia 

53 

Aula polivalente I de FAME

Docencia 

41 

Aula de deseño II de FAME

Despacho 

30 

Departamento de Fabricación Mecánica

Aseos 

17 

Baños de homes e mulleres

Vestiario 

74 

Vestiario de FAME

Docencia 

147 

Aula de deseño I de FAME

Docencia 

370 

Obradoiro de instalacións e acabamento

Docencia 

50 

Aula polivalente I MMC

Docencia 

50 

Aula polivalente V

Docencia 

56 

Aula polivalente IV

Docencia 

17 

Aula polivalente VI

Aseos 

17 

Baños de homes e mulleres

Vestiarios 

15 

Vestiarios varios PAS

Docencia 

38 

Aula de informática II

Docencia 

84 

Aula de deseño III de FAME

Docencia 

105 

Aula polivalente II de FAME

Despacho 

19 

Sá de gardas

Docencia 

99 

Aula técnica I de EA

Docencia 

82 

Aula técnica I de MMC

Docencia 

60 

Aula polivalente II de MMC

Docencia 

61 

Aula técnica II de MMC

Docencia 

59 

Obradoiro de control e operación

Despacho 

Docencia 

33 

47 

Departamento de Transporte e 

Mantemento de vehículos

Aula polivalente I de TMV

Docencia 

554 

Obradoiro de Transmisións

Docencia 

244 

Obradoiro de Electricidade

Docencia 

265 

Obradoiro de Motores

Docencia 

103 

Aula de Xestión e loxística

Docencia 

520 

Obradoiro de estruturas e pintura

Docencia 

230 

Obradoiro de chapa

Docencia 

185 

Obradoiro de enerxía eólica e solar

Docencia 

185 

Obradoiro de mantemento de vehículos

Docencia 

185 

Obradoiro CNC e moldeamento pechado

Docencia 

185 

Obradoiro de mecanizado I

Almacén 

82 

Almacén de coches

Almacén 

78 

Punto limpo

TOTAL 6.240 m2

 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Cafetaría 

154 

Cafetaría

Recepción 

Hall cafetaría

Lectura e estudo 

91 

Biblioteca

Acceso 

Corredores varios

TOTAL 245 m2

 

ZONA DE SEMISOTO 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Almacén 

111 

Almacén de ferros

Docencia 

50 

Aula polivalente I de EA

Docencia 

50 

Aula polivalente II de EA

Docencia 

50 

Aula polivalente I

Docencia 

50 

Aula polivalente II

Docencia 

50 

Aula polivalente III

Despacho 

50 

Coordinación das TICs

Almacén 

180 

Almacén xeral

Acceso 

Corredor

TOTAL 591 m2

 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Reunións 

20 

Sá de Xuntas II

Despacho 

15 

Departamento de Orientación

Reunións e cursos 

40 

Sá de Xuntas I

Despacho 

14 

Secretaría

Despacho 

28 

Dirección

Despacho 

13 

Vicedirección

Despacho 

28 

Xefatura de Estudos

Aseos 

13 

Baños homes

Aseos 

10 

Baños mulleres

Oficinas 

38 

Administración

Recepción 

95 

Hall Oficinas

Despacho 

22 

Departamento de FOL

Despacho 

17 

Relación con empresas

Reunións e cursos 

78 

Sá de profesorado

Aseos 

16 

Baños de homes e mulleres

Despacho 

31 

Dinamización de idiomas

Despacho 

13 

Departamento de Madeira, moble e cortiza

Despacho 

13 

Acreditación e probas

Despacho 

16 

Calidade e innovación

Almacén 

65 

Vivenda conserxe

TOTAL 585 m2

 

ZONA DE ACCESO 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Reunións, cursos, actos... 

328 

Salón de actos

Aseos 

58 

Baños de homes e mulleres

Acceso 

Corredor Siberia

TOTAL 386 m2

 

ZONA DE CONSERXARÍA 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Conserxaría 

16 

Conserxaría

Recepción 

Hall conserxaría

Despacho 

131 

Viveiro de empresas

Docencia 

70 

Aula técnica II de EA

Docencia 

60 

Aula de Informática I

Despacho 

22 

Departamento de Enerxía e Auga

TOTAL 299 m2

 

 

EDIFICIO B 

Está composto dunha planta principal que consta de zona de aseos e vestiarios, locaistécnicos (caldeiras e grupo electrógeno), conserxaría, departamentos, aulas e obradoiros. 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Vestiarios e baños 

154 

Baños e vestiarios de homes e mulleres

Almacén 

Cuarto de limpeza

Instalacións básicas 

Grupo electróxeno

Instalacións básicas 

Sá de caldeiras

Reunións 

12 

Sá de Xuntas

Despacho 

22 

Departamento de Instalación e Mantemento

Conserxaría 

14 

Conserxaría

Almacén 

13 

Almacén

Instalacións técnicas 

Cadro xeral eléctrico

Docencia 

90 

Aula Técnica I de IM

Docencia 

90 

Aula Técnica II de IM

Docencia 

90 

Aula polivalente I de IM

Docencia 

90 

Aula polivalente II de IM

Docencia 

90 

Aula polivalente III de IM

Docencia 

145 

Obradoiro de instalacións térmicas III

Docencia 

300 

Obradoiro de instalacións térmicas II

Docencia 

305 

Obradoiro de instalacións térmicas I

Docencia 

Docencia 

195 

195 

Obradoiro de instalacións eléctricas e automatismos 

Obradoiro de montaxe e mecanizado

Acceso 

Corredores

TOTAL 1.830 m2

 

OUTRAS CONSTRUCIÓNS ANEXAS 

Incluiríanse espazos para albergar caldeiras de gasoil, silos para recollida de  virutas, zona con cadros xerais de suministro eléctrico, sá transformador, sá de  compresores, pista polideportiva... 

Uso / Actividade 

Superficie (m2) 

Local

Instalacións básicas 

31 

Sá de caldeiras

Instalacións básicas 

10 

Sá transformador

Instalacións básicas 

10 

Sá de compresores

Instalacións básicas 

Silo de viruta

Deportivo 

Pista polideportiva

TOTAL 51 m2page | by Dr. Radut