Skip to Content
         Instagram Facebook 

Oferta Educativa

RESUMO DA OFERTA SEGUNDO FAMILIA PROFESIONAL E TIPO DE GRAO

RESUMO DA OFERTA SEGUNDO O TIPO DE RÉXIME (CON CÓDIGOS)
 

 

Familia Profesional: Enerxía e Auga

Ver vídeo - Descargar folleto

 

Código Ciclo Formativo Currículo Tipo Réximen
CSENA02 Enerxías Renovables Ver currículo (pdf) CS R.O.
CSENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica Ver currículo (pdf) CS R.O.
ZSENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica. DISTANCIA Ver currículo (pdf) CS O.M.D.
  Auditoría Enerxética (Curso de Especialización de Grao Superior) Ver currículo (pdf) CE O.M.P.

 

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

Ver vídeo - Descargar folleto

 

Código Ciclo Formativo Currículo Tipo Réximen
CMFME02 Soldadura e Caldeiraría Ver currículo (pdf) CM R.O.
ZMFME02 Soldadura e Caldeiraría Ver currículo (pdf) CM O.M.P.
ZMFME02 Soldadura e Caldeiraría. DUAL (2º Curso) Ver currículo (pdf) CM DUAL
CSFME02 Construcións Metálicas Ver currículo (pdf) CS R.O.
CSFME03 Deseño en Fabricación Mecánica Ver currículo (pdf) CS R.O.
ZSFME04 Programación da Produción en Moldeo de Metais e Polímeros Ver currículo (pdf) CS O.M.P.
SFME50 Curso de Especialización en Fabricación aditiva (Curso de Especialización de Grao Superior) Ver currículo (pdf) CE O.M.P.

 

Familia Profesional: Instalación e Mantemento

Ver vídeo - Descargar folleto

 

Código Ciclo Formativo Currículo Tipo Réximen
CMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización Ver currículo (pdf) CM R.O.
ZMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización Ver currículo (pdf) CM O.M.P.
ZMIMA01 Instalacións de Produción de Calor. DUAL (2º Curso) Ver currículo (pdf) CM DUAL
ZMIMA01/02 Instalacións Frigoríficas e de Produción de Calor (dobre titulación a 3 anos). DUAL. (1º Curso) Ver currículo (pdf) CM DUAL
CSIMA02 Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos Ver currículo (pdf) CS R.O.
ZSIMA02 Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos (modular a distancia)
Ver currículo (pdf) CS O.M.D.

 

Familia Profesional: Madeira, Moble e Cortiza

Ver vídeo - Descargar folleto

 

Código Ciclo Formativo Currículo Tipo Réximen
CMMAM01 Carpintaría e Moble Ver currículo (pdf) CM R.O.
ZMMAM02 Instalación e Amoblamento Ver currículo (pdf) CM O.M.P.
CSMAM01 Deseño e Amueblamento Ver currículo (pdf) CS R.O.
ZMMAM01 Carpintaría e Moble.DUAL (1ºCurso)
Ver currículo (pdf) CM DUAL

 

Familia Profesional: Transporte e Mantemento de Vehículos

Ver vídeo - Descargar folleto

 

Código Ciclo Formativo Currículo Tipo Réximen
CBMTV Mantemento de Vehículos Ver currículo (pdf) CB R.O.
CMTMV01 Carrocería Ver currículo (pdf) CM R.O.
ZMTMV01 Carrocería DUAL (1º Curso) Ver currículo (pdf) CM DUAL
CMTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles Ver currículo (pdf) CM R.O.
ZMTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles Ver currículo (pdf) CM O.M.P.
CSTMV01 Automoción Ver currículo (pdf) CS R.O.
ZSTMV01 Automoción DUAL (1ºCurso) Ver currículo (pdf) CS DUAL
ZSTMV01 Automoción Ver currículo (pdf) CS O.M.P.
STMV51 Mantemento e Seguridade en Sistemas de Vehículos Híbridos e Eléctricos (C.E. de Grao Superior) Ver currículo (pdf) CS O.M.P.

 

IGUALDADE nas Familias Profesionais >  Ver vídeos

 

Lenda

CB

Ciclo Básico

CM

Ciclo Medio

CS

Ciclo Superior

CE

Curso de Especialización

R.O.

Réxime ordinario

O.M.P

Oferta Modular Presencial

O.M.D.

Oferta Modular a Distancia

DUAL

Oferta Dual (empresa-centro educ.)page | by Dr. Radut