Skip to Content
Iniciar sesión: Acceso

Secretaría

Comeza o prazo para solicitar as axudas a material escolar e libros de texto para o curso 2020/2021

Estimadas familias. 

A partir de hoxe comeza a campaña de FONDO LIBROS para solicitar os libros ou as axudas de material e libros de cara al vindeiro curso 2020/2021. 

Hai dous xeitos de solicitar as mesmas que son os seguintes: 

1.Entrando na sede electrónica da Xunta coa CHAVE 365 ou certificado electrónico e facelo dende alí. Unha vez creada con código xenerado será preciso entregalo no centro presencialmente. 

2.Presencialmente no centro, vindo a recoller os impresos e devolvendo la mesmos cubiertos na secretaría. 

Recordo que o horario de secretaría e de 10 a 13 horas. Os impresos se recollerán na entrada do centro para permitir o distanciamento social de 2 metros. 

Grazas e un saúdo

Aberto o prazo para solicitar as becas para o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Están convocadas as becas para alumnado con NEAE. O prazo de presentación de solicitudes abrangue ata o 27 de setembro. Para máis información pinche na seguinte imaxe:

Imagen relacionada

Novo horario de secretaría e dirección.

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

DE 9:00 A 09:50 HORAS

Xefa de estudos

Xefa de estudos

Director

Director

Director

Xefa de estudos

Xefa de estudos

 

DE 09:50 A 10:40 HORAS

Secretaria

Director

 

Director

 

DE 10:40 A 11:30 HORAS

 

Director

Secretaria

Director

 

Secretaria

RECREO

 

 

 

 

 

DE 12:20 A 13:10 HORAS

Director

Director

 

 

 

DE 13:10 A 14:00 HORAS

Reunión

E. Dir + O

Secretaria

 

Secretaria

Director

Entrega de documentación para io baremo de prazas de comedor para o curso 2018/19.

Bos días.
Ata o venres día 6 de xullo, está aberto o prazo de presentación da documentación para o comedor escolar do vindeiro curso, 2018/19. Todas as persoas solicitantes deberán entregar a seguinte documentación, dependendo da situación na que se atopen.
 • Modelo de autodeclaración, que se adxunta.
 • Certificado de empresa, como que non pode recoller ao alumnado no horario que coincide coa saída do comedor, de ser o caso. 
 • Certificado de familia numerosa, de ser o caso.
 • Certificado de asistencia por parte dos servizos sociais do Concello de Cambados, de ser o caso.
Un saúdo.

Convocadas becas e axudas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Están convocadas as becas para alumnado con NEAE. O prazo de presentación de solicitudes abrangue ata o 28 de setembro. Para máis información pinche na seguinte imaxe:

Alumnado asistente no Plan Madruga do Centro.

No arquivo adxunto poderán atopar a listaxe de alumnado do centro admitido no Plan Madruga para o curso 2017/18. Esta listaxe poden atopala publicada na páxina do Concello.

Matrícula.

CEP. ANTONIO MAGARIÑOS PASTORIZA.

CAMBADOS

 

Estimadas familias.

 

          A partir de hoxe e ata o día 30 deste mes, está aberto o prazo de matrícula para o curso 2017/18.

Un saúdo.

                 

  A dirección do centro.

Entrega de cheques e horario de Secretaría.

CEP. ANTONIO MAGARIÑOS PASTORIZA.

CAMBADOS

 

Estimadas familias.

 

          Por mor da recollida do Fondo de Libros e do remate do curso, informamos a todos/as que tanto a SECRETARÍA como a DIRECCIÓN  do centro, permanecerán pechadas o venres, 23 e o xoves 29, en horario de mañá.

 

          Aproveitamos para informar que a recollida dos cheques de MATERIAL (para todos os cursos)  e de AXUDAS LIBROS (para o alumnado de 1º e 2º) se realizará os días 27 e 28 de xuño.

         

                   A dirección do centro.

Proceso de admisión do alumnado de cara ao curso 2017/18

A partires de mañá, día 1 de marzo e ata o día 20, inclusive, poderase realizar a solicitude de admisión de alumnado a través do Anexo II, adxunto ao final, ou ben a través da aplicación informática admisiónalumnado, no seguinte enlace.

 

A solicitude será única e poderase presentar de xeito presencial no centro educativo que a rexistrará ou de forma electrónica a través da aplicación. Unha vez presentada non é posible modificar os centro relacionados nin a súa orde de prelación. A renuncia á solicitude rexistrada non permitirá presentar unha nova, polo que o/a alumno/a deberá escolarizarse conforme ao procedemento subsidiario do Capítulo IV da Orde de admisión.

A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito legalmentes inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Nos demais casos, requirirase a sinatura dos dous titulares.

De constatarse no expediente a separación ou divorcio dos proxenitores coa patria potestade compartida e a existencia dunha soa sinatura na solicitude, deberase requerir ao proxenitor que o presentou que subsane dita deficiencia ou a xustifique.

A persoa titular da solicitude poderá marcar a casilla "autorizo á consulta" e telematicamente se consultarán os datos precisos. No caso de que a persoa titular da solicitude non autorice expresamente na solicitude a consulta automática por parte da Consellería deberá presentar a seguinte documentación:

 • Renda percapita familiar.
 • Certificado de familia numerosa.
 • Certificado de discapacidade do alumnado, proxenitores, titores ou irmáns recoñecidas pola Xunta de Galicia.
 • Fotocopia do libro de familia.

 

Os interesados poderán pasar polo centro a recoller o impreso ED550B antes mencionado e traelo en prazo. O centro devolveralle unha copia selada coa data de rexistro de entrada e tramitará dita solicitude.

Agradéceríase a todos as persoas que presenten a solicitude a través da aplicación enriba mencionada, presenten no centro unha copia para poder obter e comparar os códigos creados.

No centro, tal e como aconteceu coa Reserva de praza, colocaranse dous ordenadores na planta alta para axudar ás familias que non posúan internet no seus fogares a realizar a solicitude a través da aplicación, posto que en anos posteriores parece que unicamente se poderá realizar por esta vía. Neste caso, agradeceríase que pasasen en horario de dirección ou secretaría para poder prestarlle asesoramento, no caso de ser preciso.

 

 

 

 

Inícase o período de RESERVA DE PRAZA para o alumnado que continúa escolarización no IES Cabanillas.

RESERVA DE PRAZA  para o curso 2017-18

 

Comunícase ás familias  do CEP Antonio Magariños Pastoriza de Cambados, de 6º curso de Educación Primaria que abreu o prazo para realizar a reserva de praza para o vindeiro curso 2017/18, segundo a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Para este curso, a Xunta de Galicia elaborou unha aplicación web para poder realizar dita reserva que a poden atopar na seguinte dirección web:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Para aquelas familias que o desexen, ou non teñan acceso á Internet nas súas vivendas, o centro habilitará un espazo no corredor superior con dous ordenadores para facilitar a realización deste trámite.

Ademais, aquelas familias que non desexen realizar este trámite a través da Internet, poderán solicitar o documento ANEXO I: RESERVA DE PRAZA  para que o traian ao cuberto e asinado ao centro, antes do MÉRCORES, 15 DE FEBREIRO.

Para realizar o trámite a través da Web, os pasos son moi sinxelos:

Solicitudes   -–   Solicitudes de reserva  --  Crear solicitude de reserva

 Ao premer no botón, e mentres o prazo está aberto accedemos a unha pantalla na que a través de distintas pestañas navegaremos pola solciitude de reserva de praza. Así:

 

Destacar que mentres non premamos no botón gardar e continuar na pestana de datos persoais a solicitude non terá un código de solicitude. É a partir dese momento que a aplicación xera un código alfanumérico para identificar a solicitude de reserva. Vése aquí como queda a pantalla ao debuxar o código da solicitude

A ter en conta:

 • Non podemos saltar dunha pestana a outra sen antes ter gardado todos os cambios (as disitintas pestanas teñen validacións como letra correcta para dni, xénero, etc).
 • Na pestaña Confirmación Solicitude teremos o borrador da mesma (vemos o documento da solicitude coa palabra borrador no fondo).
 • Unha vez que premamos en confirmar borrador, dito borrador non poderá ser editado por parte das familias.
 • O código da solicitude será fundamentalpara despois poder recuperala.

RECUPERAR UNHA SOLICITUDE:

A través desta funcionalidade poderemos recuperar unha solicitude que esteamos gravando (tanto se estamos rexistrados na aplicación como se non). Para poder recuperar toda solicitude é preciso coñecer o código da mesma, así como o número do documento oficial de identidade de un dos responsables do alumno para o que se formula a reserva.

           

Aquelas nais/pais que precisen solicitar praza noutro centro distinto do IES Ramón Cabanillas deberán comunicar a renuncia por escrito no CEP Antonio Magariños antes do 28 de febreiro. Unha vez presentada a  solucitude de praza no novo centro entregaran no CEP Antonio Magariños unha copia da mesma. (Artigos 9.3 e 11.2  da Orde de 12 de marzo de 2013)

Distribuir contido


by Dr. Radut