Horario Secretaría

CENTRO: Horarios

XORNADA ÚNICA: De 9:45 a 14:45 horas, de Luns a Venres.

DISTRIBUCIÓN HORARIA E DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
09.45 - 10.35 Secretaría        
10.35 - 11.25      Secretaría    
11.25 - 12.15          
12.15 - 12.45 RECREO
12.45 - 13.05          
13.05 - 13.55   Secretaría
    Secretaría
13.55 - 14.45       Secretaría  
 
16.30 - 17.30

Biblioteca

Actividades

Coordinación

Claustro

Consello Escolar

 

Biblioteca

Actividades

Biblioteca

Actividades

Biblioteca

Actividades

17.30 - 18.30

Atención ás

familias

A Biblioteca do centro estará aberta de luns a venres, agás os martes.

A Titoría para Pais/Nais/Titores legais, será os MARTES de 17.30 a 18.30 horas (En aplicación da normativa vixente).

No caso de ter problema co horario de atención establecido para atención ás familias, poden contactar por teléfono co profesoradoe expoñer a súa situación para buscar outro horario alternativo.

Distribuir contido