Comedor

COMEDORES ESCOLARES 2021-2022

AVISO IMPORTANTE!

COMEDORES ESCOLARES CURSO 2021-2022

1º O alumnado que pagou o comedor durante o curso 20-21 que pase polo centro a recoller os impresos do mes de xuño (para todas aquelas persoas que non o teñan xa pagado).

2º O alumnado que vaia usar o comedor o curso 2021-2022 ten que descargarse os impresos de solicitude (aquí) e enchelos. Logo pasar polo centro para entregalos (tamén teremos a vosa disposición eses impresos no centro)

ACORDO CONSELLO DA XUNTA DO 15/10/20 SOBRE COMEDORES ESCOLARES

O acordo do consello da Xunta sobre comedores escolares do día 15/10/20 acordou o seguinte:

  • Modificar as contías das compensacións económicas a percibir polo persoal funcionario e laboral destinado nos centros educativos públicos galegos, así como aos pais, nais, titores legais e acolledoras/es familiares de nenas/os escolarizados en ditos centros, que asuman responsabilidades na organización dos comedores escolares e realicen tarefas de atención e vixilancia dos menores comensais, a percibir compensacions económicas, en función dos días nos que se concrete a súa asistencia efectiva ao comedor escolar.
  • Ampliar excepcionalmente a outros familiares convivintes, que residan no mesmo domicilio dos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente nas tarefas de atención e vixilancia nos comedores escolares, por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Glicia, nin colaboradores directos dispoñibles previstos ordinariamente en número suficiente.

AXUDAS ALUMNADO BENEFICIARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE A SUSPENSIÓN DESTE POLO COVID-19

COMEDOR ESCOLAR

Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B). Remata o día 6 de abril.

No caso de ter que chamar ao centro deberá facerse de 11:00 a 13:00 horas.

Tamén podedes facelo a través do correo do centro (ceip.veleiro.docampo@edu.xunta.gal) indicando nomes das fillas/os que teñen o dereito, nome da persoa titular da conta e nº IBAN e BIC/SWIFT da conta (se non sabes o nº BIC/SWIFT, co IBAN podería ser suficiente)

PERSOAL COLABORADOR NO COMEDOR ESCOLAR

   PERSOAS COLABORADORAS DO COMEDOR ESCOLAR

Información para as persoas que estean interesadas en colaborar no comedor escolar para o curso 2018-2019

 

Dieta equilibrada

 

Fai clic nas imaxes

Almorzo equilibrado

Distribuir contido